Irene Hellemans 2012 klein

Dr. Irene Hellemans
Geb: 8 oktober 1952
Artsexamen: 1977
Specialisatie: cardiologie
Promotie: 1995
Erelid VNVA: 2011

Zij was voorzitter van de VNVA van 2001 tot 2006 en heeft in deze periode gewerkt aan de zichtbaarheid van de vereniging. Onder meer door een geslaagd congres Arts weer aan de Slag, het congres in de Rode Hoed, het project Benchmarking, symposium over part-time opleiding, het lustrumcongres Arts in Beeld, etc. Zij is een zeer betrokken lid van de VNVA waar altijd een beroep op gedaan kan worden. Zij is oprichter van Alant Cardio. Is werkzaam geweest als allround cardioloog in verschillende ziekenhuizen. Vervolgens is zij aangesteld als senior inspecteur Gezondheidszorg.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media