Cisca Griffioen klein 2

Dr. Cisca Griffioen
Geb: 23 juli 1943
Artsexamen: 1968
Specialisatie: anatomie
Promotie: 1981, groei van kinderen van 0-6 jaar op Marken
Erelid vnVa: 2004

Zij is tot eind 2004 werkzaam als hoofddocent anatomie aan AMC te Amsterdam. Van 1990 tot 1996 was zij voorzitter van de vnVa. Onder haar voorzitterschap werd in 1995 voor de tweede maal in Nederland het MWIA congres een groot succes. Zij heeft tegen alle stromingen in voor elkaar gekregen dat de vnVa een bijzondere leerstoel in Nijmegen kreeg. Met haar tomeloze energie en enorme inzet is zij nog steeds actief binnen de vereniging, zij heeft contacten met het buitenland en is voorzitter van de commissie seksespecifieke geneeskunde. Zij heeft een uitgebreid netwerk en is een rolmodel voor veel studenten. Voor haar onderwijs en betrokkenheid bij de studenten ontving zij in 2000 de koninklijke onderscheiding tot officier in de Orde van Oranje Nassau.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media