HomeOver VNVAHall of fameHall of fameJo van den Blink-Rolder

Jo van den Blink-Rolder

blink

Jo van den Blink-Rolder
1899-1987
Artsexamen 1925
Erelid vnVa 1958

Zij was huisarts, controlerend arts bij het Centraal Beheer en districtgeneeskundige bij het GAK. Tijdens de oorlog speelde zij een belangrijke rol in het verzet, Ze was in die periode langere tijd voorzitter van de vnVa en organiseerde in 1947 het MWIA-congres. In 1958 was zij de eerste vrouweljke voorzitter van de KNMG

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media