HomeOver VNVAHall of fameHall of fameJohanna de Haan van Maarseveen

Johanna de Haan van Maarseveen

haan

Johanna de Haan van Maarseveen
1873-1946
Artsexamen 1898
Erelid vnVa 1933

Zij begon haar loopbaan als gemeente-arts voor de controle vanhet vrouwelijk gemeente personeel. Later werkte zij als schoolarts. Zij kreeg de zilveren medaille van de stad Amsterdam voor haar grote kennis op sociaal medisch gebied en erfelijkheidsproblemen. Zij was de eerste vrouw die in 1899 naar een assistenten-plaats in eenvande Amstredamse gasthuizen solliciteerde.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media