HomeOver VNVAHall of fameHall of fameHentie van Ramshorst-de Weert Steenkamer

Hentie van Ramshorst-de Weert Steenkamer

ramshorst

Hentie van Ramshorst-de Weert Steenkamer
1896-1993
Artsexamen: 1923
Erelid vnVa: 1973

Zij specialiseerde zich in de kindergeneeskunde. Ze was werkzaam bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van de G.G. en G.D. en als docent hygiëne aan de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd te Amsterdam. Zij was een van de oprichters van de vereniging. Haar benoeming tot erelid was vooral een eerbetoon voor haar opofferingsgezinde houding tijdens de oorlog. Toen de bezetter beslag wilde leggen op eigendommen van het bestuur, heeft zij aangeboden voor dit doel haar huisraad ter beschikking te stellen.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media