verhagen

Dr. Henny Verhagen
1919-1984
Artsexamen 1946
Promotie 1968
Erelid vnVa 1979

Zij volgde de opleiding tot zenuwarts en was werkzaam als hoofd van de afdeling geestelijke gezondheidzorg van de G.G.en G.D. van Utrecht. In 1976 werd zij de eerste vrouwelijke geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid. Zij heeft zich ingezet voor hulpverlening aan vrouwen. Van 1962 tot 65 was zij voorzitter van de vnVa en in 1973 vice-voorzitter van de MWIA. Haar naam leeft voort in een fonds, een therapiecentrum en in de Henny Verhagen-prijs.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media