vader

Ina Vader
Geb: 1952
In 2004 werd zij vanwege de speciale band die zij met de vnVa heeft tot buitengewoon lid van de vnVa benoemd.

Sinds 1987 is zij de coach en trainer van vele vnVa leden met als doel het versterken van de vaardigheden en persoonlijk functioneren van vrouwelijke artsen. Na de sociale academie en de kunstacademie begon zij als emancipatiewerker bij de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond. In 1987 startte zij de kader- en besturentrainingen voor de vnVa. Eerst in dienst bij het Kontakt der Kontinenten, vanaf 1997 als zelfstandige. In 2001 kreeg zij de Balansprijs van de vnVa. Daarnaast is zij kunstenares die zich toelegt op emailleren.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media