HomeOver VNVAHall of fameHall of fameProf. Louise J. Gunning-Schepers

Prof. Louise J. Gunning-Schepers

louise gunning

Prof. Louise J. Gunning-Schepers
Geb. 1 juli 1951
Specialisatie: Maatschappij en Gezondheid

Prof. Louise J. Gunning-Schepers studeerde aan de Universiteit van Groningen en aan de John Hopkins School of Public Health and Hygiene in Baltimore, USA. Zij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als onderzoeker was zij verbonden aan de Universiteit van Leuven en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar tussendoor werkte zij als beleidsmedewerker op het Ministerie van VWS. In 1991 werd zij hoogleraar Sociale Geneeskunde bij het Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam.

Van 1995-1997 was zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanaf 1997 was zij lid van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en vice-decaan. Sinds 1 januari 2001 is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de faculteit der geneeskunde UvA.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media