Ria van Bodegom 26-IMG 1270 vs2 klein

Ria van Bodegom
Geb: 26 januari 1957
Artsexamen : 1985
specialisatie: huisartsgeneeskunde

Corrie Hermannprijs in 1998 ontvangen vanwege haar niet aflatende inzet om de inverdienregeling ook voor vrouwelijke artsen betaalbaar te krijgen.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media