HomeOver VNVAHall of fameHall of fameProf. dr. Carla Bruijnzeel-Koomen

Prof. dr. Carla Bruijnzeel-Koomen

pasfoto Carla recent 12-12-12

Prof. dr. Carla Bruijnzeel-Koomen
Geb: 1 juli 1954
Artsexamen : 1979
Specialisatie: dermatologie.
Promotie: 1989 Universiteit van Utrecht
Hoogleraar dermato-allergologie te Utrecht, Afdelingshoofd dermatologie-allergologie UMCU, Opleider dermatologie.

Corrie Hermannprijs 2001 voor haar baanbrekend werk op het gebied van atopische dermatitis en de wijze waarop zij sturend en vernieuwend invulling gegeven heeft aan haar voorzitterschap van de facultaire emancipatiecommissie.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media