HomeOver VNVAHall of fameHall of fameProf. dr. Bertien Collette

Prof. dr. Bertien Collette

Bertien Collette LNVH - 14 november 2007 120 vs2 klein

Prof. dr. Bertien Collette
Geb: 1932
Artsexamen: 1958
Huisarts 1958-1970
Specialisatie: epidemiologie
Em. Hoogleraar epidemiologie

Corrie Hermannprijs: 2002 voor haar initiatieven op het gebied van bevolkingsonderzoek op borstkanker en de manier waarop zij haar positie en gezag aangewend heeft ter versterking van de positie van vooral jonge vrouwelijke artsen.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media