HomeOver VNVAHall of fameHall of fameDr. Elise Knoppert-van der Klein

Dr. Elise Knoppert-van der Klein

Elise Knoppert

Dr. Elise Knoppert-van der Klein
Geb: 14 januari 1956
Artsexamen: 1981
Specialisatie: psychiatrie 1985
Promotie: behandeling bipolaire stoornissen 1999 ‘Van moedeloosheid naar overmoed’.

Corrie Hermannprijs: 2004 voor haar onderzoek en activiteiten op het gebied van vrouwen en bipolaire (manisch-depressieve) stoornissen oa in samenwerking met Pieternel Kölling. De jury noemt met name hun inspanningen en specifieke aandacht voor patiënten met een bipolaire stoornis die een kinderwens hebben: de winnaars zijn pioniers op dit terrein. Daarnaast vervult ze een emancipatoire rol voor zowel de vrouwelijke patiënt als de vrouwelijke arts binnen de psychiatrie.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media