kolling

Pieternel Kölling
Geb: 1953
Artsexamen: 1979
Specialisatie: psychiatrie

Corrie Hermannprijs: 2004 voor haar onderzoek en activiteiten op het gebied van vrouwen en bipolaire (manisch-depressieve) stoornissen in samenwerking met Elise Knoppert-Klein. De jury noemt met name hun inspanningen en specifieke aandacht voor patiënten met een bipolaire stoornis die een kinderwens hebben: de winnaars zijn pioniers op dit terrein. Daarnaast vervullen ze een emancipatoire rol voor zowel de vrouwelijke patiënt als de vrouwelijke arts binnen de psychiatrie. Zij is penningmeester van de VIP (vrouwen in de psychiatrie), een actieve club binnen de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media