Dr. Lieve Christiaens

Lieve Christiaens 2013smoelenboek 2 klein

Dr. Lieve Christiaens
Geb: 22 september 1950
Artsexamen: 1975
Specialisatie: gynaecologie
Promotie: 1981 ‘menstrual haemostasis with and without inta-uterine device’.

Corrie Hermannprijs: 2005 voor haar activiteiten in Nederland en ver daarbuiten op het gebied van prenatale diagnostiek en aangeboren afwijkingen. In de manier waarop zij haar vak uitoefent vervult zij een voorbeeldfunctie zowel in haar houding naar en bejegening van patiënten en collega’s als in de manier waarop zij werk en privé combineert. Zij weet patiënten zeer goed te begeleiden bij deze vaak netelige ethische problematiek. Zij is lid van de Gezondheidsraad en van enkele commissies van de NVOG.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media