HomeOver VNVAHall of fameHall of fameDr. Maria van den Muijsenbergh

Dr. Maria van den Muijsenbergh

muijsenbergh

Dr. Maria van den Muijsenbergh
Geb: 8 augustus 1956
Artsexamen: 1982
Specialisatie: huisartsgeneeskunde
Promotie: 2001 : Palliatieve zorg door de huisarts


Corrie Hermann Prijs 2006: vanwege haar niet aflatende inzet voor de verbetering van de medische positie van mensen in kwetsbare posities, zoals migranten, vluchtelingen en illegalen. Zij geeft daarbij speciaal aandacht aan allochtone vrouwen en vrouwen zonder papieren. Zij is naast huisarts ook senior onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde

sectie Vrouwenstudies Medische Wetenschappen in Nijmegen.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media