Angela presentatie verkleind

Dr. Angela Maas
Geb: 9 augustus 1956
Artsexamen: 1981
Specialisatie: 1988: Cardiologie
Promotie: 2006

Corrie Hermannprijs 2010
Dr. Angela Maas heeft de Corrie Hermann Prijs ontvangen voor haar uitzonderlijk grote inzet voor het verbeteren van het welzijn van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder. Uit Angela’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daar verandering in wil brengen. Hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan haar letterlijk en figuurlijk aan het hart. Zo ontwikkelde Angela vanaf eind jaren ‘90 een belangrijke wetenschappelijke onderzoekslijn, speciaal gericht op het identificeren van vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de wetenschappelijke vertaling daarvan in richtlijnen voor screening. Zij werkte aan een onderzoek over de etiologie en hormonale invloeden van arteriële calcificaties in mammogrammen, waarop zij in 2006 promoveerde. Aansluitend intiteerde zij onderzoek gericht op het mogelijk verband tussen (pre)eclampsie in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is Angela medeoprichter van een speciale werkgroep (Gender) binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie(NVVC), die de taak heeft het verschil in ontstaan, behandeling en prognose van hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen gestructureerd te onderzoeken. Direct hieraan gekoppeld is het project FemCor, waarin onderzoek gedaan zal worden naar een mogelijk genetische grondslag voor deze geslacht gerelateerde verschillen. Naast haar wetenschappelijke activiteiten op het gebied van gender en hartziekten, opende Angela een hart- en vaatspreekuur speciaal voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar. Dit spreekuur is een unicum in Nederland en heeft inmiddels een nationale- en internationale referentiefunctie. Vermeldenswaard is tenslotte dat Angela het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen op een inzichtelijke manier onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Angela maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in haar vakgebied cardiologie, o.a. door persoonlijke coaching van vrouwen en door bij cursussen/symposia aandacht te besteden aan de man/vrouw verschillen op de werkvloer. Daarnaast is ze een pleitbezorger voor meer vrouwen in de top van invloedrijke bestuurlijke organen in de cardiologie, zoals de European Society of Cardiology.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media