HomeOver VNVAHall of fameHall of fameProf. Dr. Barbara Mulder

Prof. Dr. Barbara Mulder

Barbara Mulder met prijs

Prof. Dr. Barbara Mulder
Geb: 21 mei 1953
Specialisatie: 1985: Cardiologie
Promotie: 1989

Prof. Dr. Barbara Mulder ontving in 2012 de Corrie Hermannprijs voor haar baanbrekend werk op het gebied van aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen. In 1998 heeft zij binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een landelijke werkgroep opgericht voor deze nieuwe patiëntengroep. Nieuw omdat pas sinds de verbeterde hartchirurgie vanaf 1970 nu 90% van deze patiënten de volwassen leeftijd bereikt. Vroeger overleed 85% op de kinderleeftijd. In 2001 zette zij een landelijk registratiesysteem met DNA-bank op, CONCOR (CONgenitale CORvitia), binnen het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland. Een unieke mogelijkheid voor innovatief en multidisciplinair onderzoek. Inmiddels zijn de gegevens van 14.000 patiënten geincludeerd. Het onderzoeksspectrum beweegt zich van breed maatschappelijk naar zuiver wetenschappelijk.

Maatschappelijk

Voor deze groeiende groep patiënten is haar onderzoek zeer belangrijk. Onze maatschappij is onvoldoende ingesteld op hun problemen en zij worden geconfronteerd met beperkingen bij het vinden van werk, hogere verzekeringspremies en een voor hun kortere levensverwachting veel te hoge pensioenpremieregeling. Barbara Mulder is betrokken bij verschillende patiëntenorganisaties, zowel nationaal als internationaal. Zij is President van de "International Society for Adults with Congenital Heart Disease"(ISACHD) die zich wereldwijd voor deze patiëntgroep inzet.

Wetenschappelijk

Barbara Mulder is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam in het AMC. Zij is een duidelijk voorbeeld voor vrouwen in alle fasen van de medische opleiding: een carrière als arts en een gezin zijn te combineren! Zij heeft veel en hooggekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek verricht en een indrukwekkende lijst publicaties op haar naam staan. Een deel van haar onderzoek betreft het opsporen van relevante verschillen tussen vrouwen en mannen bij ( aangeboren) hartafwijkingen. Zij weet jonge collegae te inspireren tot wetenschappelijk onderzoek en benut haar internationale netwerk om hen onderzoekservaring in het buitenland op te laten doen. 15 promovendi hebben bij haar hun proefschrift al afgerond, 10 zijn onder haar leiding bezig. De helft van haar promovendi is vrouw.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media