Hall of fame

Elsken van der Wall
Geb: 26 mei 1960
Artsexamen: 1986
Specialisatie: Inwendige Geneeskunde

 

Prof. dr. Elsken van der Wall ontving de Corrie Hermann Prijs 2014 voor haar uitzonderlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en welbevinden van vrouwen met borstkanker. Deze ziekte vormt een zeer belangrijk gezondheidsprobleem voor vrouwen: borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en, na longkanker, de tweede soort kanker waaraan de meeste vrouwen thans sterven. Uit Elsken’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daarin verandering wil brengen. Haar wetenschappelijke carriere is al jarenlang gefocust op het ontwikkelen van nieuwe methoden in de diagnostiek en behandeling van borstkanker, waarbij de laatste jaren het accent steeds meer komt te liggen op gepersonaliseerde kankerzorg, d.w.z. een persoonlijk behandelplan gebaseerd op het genetisch profiel van de individuele borstkanker patiënt. Dat zij in haar onderzoek belangrijke resultaten heeft geboekt blijkt uit haar indrukwekkende publicatielijst, en haar benoemingen op vooraanstaande medisch-wetenschappelijke en bestuurlijke functies; zij is o.a. hoogleraar Medische oncologie in het UMCU, voorzitter van het UMCU Cancer Center, parttime hoogleraar aan het Sidney Kimmel Cancer Center van het John Hopkins Medical Institute in Baltimore, Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht, en lid van de Presidiumcommissie van de Gezondheidsraad.

Naast het indrukwekkende wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere zorg en behandeling van borstkanker patiënten heeft Elsken zich bijzonder ingezet om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen en emotionele noden van patiënten met (mogelijke) borstkanker en hun gezinnen, o.a. door de ontwikkeling van sneldiagnostiek, het zorgdragen voor een goede paramedische en psychosociale begeleiding van patiënten, en het beter inrichten van ziekenhuisfaciliteiten zoals een gastenverblijf voor kankerpatiënten en hun naasten.

Vermeldenswaard is ook dat Elsken zeer actief, en op inzichtelijke wijze, het thema borstkanker onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Elsken van de Wall is een zeer betrokken leider en promotor en een rolmodel voor vrouwelijke artsen, studenten en wetenschappers, niet alleen door wat ze allemaal bereikt heeft, maar vooral ook door wie ze is. Naast alles wat ze doet in de organisatie van de gezondheidszorg, voor de wetenschap, voor onderwijs en opleiding, blijft ze een persoon met tijd en aandacht voor de individuele vraag van een patiënt, student of collega.

 

Lees meer...

Hedwig Vos 
Geb: 6 oktober 1972
Artsexamen: 1999
Specialisatie: Huisartsgeneeskunde

 

Hedwig Vos ontving de Corrie Hermann Prijs in 2013 voor haar onvermoeibare inzet ten aanzien van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Hedwig’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema laten zien dat zij door meer aandacht voor risicofactoren en risicogedrag de gezondheid van vrouwen wil verbeteren. De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek weet zij te vertalen naar de dagelijkse praktijk waar ze een deskundige is geworden op het terrein van de gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. In al haar activiteiten staan ondersteuning en empowerment van vrouwen in minder gunstige posities centraal. De VNVA geeft met het toekennen van de prijs aan Hedwig Vos aan preventie een belangrijk en actueel thema te vinden, waarmee veel winst in de gezondheidszorg aan vrouwen te behalen valt.

Na haar huisartsenopleiding doet Hedwig Vos onderzoek naar preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Preventie wordt vaak gezien als een een taak van de overheid en het is niet vanzelfsprekend dat huisartsen deze rol oppakken. Zij bestudeert risicogedrag bij jonge vrouwen in relatie tot ervaren gezondheid, de relatie tussen sociaaleconomische status en risicofactoren bij middelbare vrouwen en multimorbiditeit bij oudere vrouwen. De resultaten van het onderzoek geven richting aan wat de huisarts concreet kan doen voor vrouwen op het gebied van preventie.

De kracht van Hedwig is het kunnen verbinden van public health met primary care, waardoor preventieve activiteiten de impuls krijgen die nodig is om tot werkelijk resultaat te kunnen leiden.

Seksegebonden aspecten in samenhang met genderongelijkheid, zijn een leidend motief in haar werk en nevenactiviteiten. Zo is zij voorzitter van de Stichting Yasmin, een stedelijk participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag, was zij gemeenteraadslid in Den Haag voor de PvdA met de portefeuille volksgezondheid en is zij lid van de werkgroep Vrouwen en Huisartsengeneeskunde van het Nederlands HuisartsenGenootschap. Naast medisch-inhoudelijke thema’s staat ook onderzoek naar de feminisering van de huisartsgeneeskunde op de agenda.

Hedwig Vos weet met haar activiteiten anderen te inspireren. Haar deskundige inzet zowel professioneel, wetenschappelijk als maatschappelijk vormen een voorbeeldfunctie voor anderen en een belofte voor de toekomst.

Lees meer...

Barbara Mulder met prijs

Prof. Dr. Barbara Mulder
Geb: 21 mei 1953
Specialisatie: 1985: Cardiologie
Promotie: 1989

Lees meer...

Gemma Kenter met prijs klein

Prof. Dr. Gemma Kenter
Geb: 27 november 1952
Artsexamen: 1979
Specialisatie: 1985: Gynaecologie
Promotie: 1991

Lees meer...

Angela presentatie verkleind

Dr. Angela Maas
Geb: 9 augustus 1956
Artsexamen: 1981
Specialisatie: 1988: Cardiologie
Promotie: 2006

Lees meer...

Lo Fo Wong met prijs

Dr. Sylvie Lo Fo Wong
Geb: 14 november 1950
Artsexamen: 1978
Specialisatie: 1979: Huisartsgeneeskunde
Promotie: 2006

Lees meer...

Annemiek Richters

Prof. Dr. Annemiek Richters
Geb: 24 februari 1945
Artsexamen: 1973
Promotie: 1991

Lees meer...

braat

Prof. Dr. Didi Braat
Geb: 24 april 1954
Artsexamen: 1982
Specialisatie: 1989: Verloskunde en Gynaecologie
Promotie: 1992: Multiple pregnancies in pulsatile GnRU treatment

Lees meer...

muijsenbergh

Dr. Maria van den Muijsenbergh
Geb: 8 augustus 1956
Artsexamen: 1982
Specialisatie: huisartsgeneeskunde
Promotie: 2001 : Palliatieve zorg door de huisarts

Lees meer...

Lieve Christiaens 2013smoelenboek 2 klein

Dr. Lieve Christiaens
Geb: 22 september 1950
Artsexamen: 1975
Specialisatie: gynaecologie
Promotie: 1981 ‘menstrual haemostasis with and without inta-uterine device’.

Lees meer...

kolling

Pieternel Kölling
Geb: 1953
Artsexamen: 1979
Specialisatie: psychiatrie

Lees meer...

Elise Knoppert

Dr. Elise Knoppert-van der Klein
Geb: 14 januari 1956
Artsexamen: 1981
Specialisatie: psychiatrie 1985
Promotie: behandeling bipolaire stoornissen 1999 ‘Van moedeloosheid naar overmoed’.

Lees meer...

Sylvia Dermout klein

Dr. Sylvia M. Dermout
Geb: 14 november 1952
Artsexamen: 1986 universiteit van Amsterdam
Specialisatie: 1993 gynaecologie
Promotie: 2001 universiteit van Groningen

Lees meer...

Bertien Collette LNVH - 14 november 2007 120 vs2 klein

Prof. dr. Bertien Collette
Geb: 1932
Artsexamen: 1958
Huisarts 1958-1970
Specialisatie: epidemiologie
Em. Hoogleraar epidemiologie

Lees meer...

pasfoto Carla recent 12-12-12

Prof. dr. Carla Bruijnzeel-Koomen
Geb: 1 juli 1954
Artsexamen : 1979
Specialisatie: dermatologie.
Promotie: 1989 Universiteit van Utrecht
Hoogleraar dermato-allergologie te Utrecht, Afdelingshoofd dermatologie-allergologie UMCU, Opleider dermatologie.

Lees meer...

1Janny dekker klein

Dr. Janny J.H. Dekker
Geb: 23 oktober 1950
Artsexamen: 1977
Specialisatie: huisartsgeneeskunde
Promotie onderzoek: Vaginale klachten in de huisartsenpraktijk.
Gevestigd als huisarts in Amsterdam.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media