HomeAlgemene ledenvergadering

Notulen Ledenvergaderingen

Voor leden zijn de notulen van de ledenvergaderingen te downloaden na inloggen via verenigingsdocumenten.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de VNVA. Het Bestuur legt statutair minimaal eenmaal per jaar verantwoording af aan de ALV. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt tevens het uitgestippelde beleid besproken.

Hoe heb jij de Voorjaarsledenvergadering ervaren?

Door Wybrich Cnossen

Hoe heb jij de Voorjaarsledenvergadering ervaren

Vanaf de A12 was het Van der Valk Hotel Veenendaal, de uitgekozen locatie van deze veelbelovende dag al goed zichtbaar. Rond de klok van 9.30 uur werden de eerste VNVA leden ontvangen door bestuursleden en het secretariaat (Joke en Lenneke). Als een soort reünie werd er flink bijgepraat. Voor mij gold voornamelijk het ontmoeten van nieuwe mensen, zowel nieuwe leden als reeds jarenlange bekende VNVA leden en oud-bestuursleden.

Met de opkomst van bijna 40 VNVA leden werd de ALV gestart. Door middel van de kennismakingsronde werd duidelijk dat er zeer diverse specialismen en enthousiaste groep leden aanwezig waren. Van recent aangemeld lid tot zichzelf voorstellende als “behorend tot de VNVA-inventaris” was erg leuk om te horen. Op deze manier was er reeds een start gemaakt tot verdere kennismaking tijdens en na de vergadering. Een aantal onderwerpen die uitgebreid werden besproken, volgen onderstaand.

Lees meer...

image-2015-10-22    image-2015-10-221

Het is een traditie, de ALV, voor het Corrie Hermannprijs symposium. Starten met muziek is dat niet, en toevallig, op zoek naar een luchtig begin, kwam ik googelend op ‘vrouwelijke arts en componist’ terecht bij Hildegard von Bingen. Ze leefde in de 12e eeuw en was abdes van een Duits vrouwenklooster dat zich onafhankelijk maakte van het mannenklooster. Zij is bekend van haar visioenen en maakte bijzondere composities, maar bleek zich ook bekwaamd te hebben in de (natuur)geneeskunde van die tijd. In haar boek Causae et curae (bij Bol.com te koop) beschrijft ze het belang van uitleg aan de patiënt in begrijpelijke taal. En, dat is het meest intrigerend, zij schreef als een van de eersten over verschillen tussen mannen en vrouwen kwalen en verschillende behandelingen die nodig zijn. Als dat geen gendersensitieve zorg avant la lettre is!

Lees meer...

263 Speech Sylvia Buis voor Corrie Hermann met fauteuil

Op 25 april 2015 vond de voorjaarsledenvergadering van de VNVA plaats. Met als belangrijkste onderwerpen: afscheid van bestuursleden Lewi Vogelpoel en Corrie Hermann, toetreden nieuw bestuurslid Ineke Postma, goedkeuring jaarrekening 2014, terugblik uitreiking VNVA Els Borst Oeuvreprijs, terugkoppeling Zorginnovatiereis en discussie over de meerwaarde van diversiteit binnen de geneeskunde.

Impressie van de voorjaarsledenvergadering.

 

Aansluitend aan de najaarsledenvergadering werd het Carriereboost Symposium georganiseerd, getiteld: Agendeer (je)zelf.

Lees meer...

Caroline Schneeberger klOp 10 oktober 2014 vond de najaarsledenvergadering van de VNVA plaats. Met als belangrijkste onderwerpen: nieuw bestuurslid Caroline Schneeberger, voorstel begroting 2015, instellen VNVA Els Borst Oeuvreprijs, terugblik MWIA congres in Seoul, toelichting Alliantie Gender en Gezondheid, Beleidsplan 2014-2016. Verslag najaarsledenvergadering.

 

Aansluitend aan de najaarsledenvergadering werd het Carriereboost Symposium georganiseerd, getiteld: Hoe word of blijf je de dokter die je wilt zijn - 'met een beetje support'.

Lees meer...

Op 22 maart 2014 vond de voorjaarsledenvergadering van de VNVA plaats. Met als belangrijkste onderwerpen: goedkeuring jaarrekening 2013, MWIA activiteiten, terugkoppeling Zorginnovatiereis en benoeming van voorzitter Sylvia Buis. 

 Sylvia Buis 3 kl

 

Kort verslag van deze voorjaarsledenvergadering.


Aansluitend aan de voorjaarsledenvergadering vond het Corrie Hermannprijs Symposium plaats dat ter ere van prijswinnares Elsken van der Wall werd georganiseerd.

Lees meer...

Op 9 november 2013 vond de najaarsledenvergadering van de VNVA plaats. Met als belangrijkste onderwerpen: voorstel begroting 2014, terugblik VNVA lustrumcongres van 5 oktober 2013, vooruitblik MWIA wereldcongres in Seoul, vernieuwde website en officieel afscheid van voorzitter Marith Rebel-Volp.

Afscheid voorzitterschap Marith RebelBedanken lustrumcommissie 2013

Kort verslag van deze voorjaarsledenvergadering.Lees meer...

Op 23 maart 2013 vond de voorjaarsledenvergadering van de VNVA plaats. Met als belangrijkste onderwerpen: goedkeuring jaarrekening 2012, stand van zaken Overlegpunt Seksuele Intimidatie en plannen van de lustrumcommissie voor het Lustrumcongres van de VNVA op 5 oktober 2013.

 U0H0749 marith bestuur klein

 U0H0732 lydia klein

 

Kort verslag van deze voorjaarsledenvergadering.


Aansluitend aan de voorjaarsledenvergadering vond het Corrie Hermannprijs Symposium plaats dat ter ere van prijswinnares Hedwig Vos werd georganiseerd.

Lees meer...

Op 22 november 2012 vond de najaarsledenvergadering van de VNVA plaats, waarin Ingeborg Koelma als aspirant bestuurslid werd voorgesteld. Kort verslag van deze najaarsledenvergadering

ALV kl

Na afloop van de najaarsledenvergadering begon het symposium: De moderne dokter 2.0 - vrouwelijke artsen en social media. Met geweldige sprekers werd een groep vrouwelijke artsen bekend gemaakt met social media, mogelijkheden en valkuilen.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media