HomeCommissie Intervisie en Coaching

Commissie Intervisie en Coaching

Samenstelling

Missie

Vanuit beleidsoogpunt is het zorgelijk dat ruim 7 % van de aiossen voortijdig stopt met de opleiding (Medisch Contact 2011) en dat ongeveer 20% van de artsen voldoet aan de kenmerken van een matige tot een ernstige burn-out. De meest centrale determinanten voor het stagneren in opleiding en carrière blijken de competenties professionaliteit en communicatie. Doel van intervisie, supervisie en coaching is verbeteren van de persoonlijke en professionele kwaliteit van artsen, verhogen van werkplezier en motivatie van artsen en artsen in spe.
Verbetering in persoonlijk en professioneel functioneren zal op termijn leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en een verminderde uitval van artsen en aio's.

Het voelt zo veilig zaken te bespreken met collega’s die wel in het vak zitten.

 

Leiderschap….begin bij Persoonlijk Leiderschap!

Coachen van coassistenten - onderdeel van de opleiding?

Intervisie als oplossing?

Button-casuistiek

Laatst aangepast op donderdag, 02 februari 2017 10:35

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media