HomeCommissie Seksespecifieke geneeskunde

Commissie Seksespecifieke Geneeskunde

Samenstelling

Missie & Activiteiten:

Het bevorderen van deskundigheid op het gebied van seksespecifieke geneeskunde en organiseren van activiteiten op het gebied van de seksespecifieke geneeskunde. Toekomst: Enquete over resultaten Invitational Conference aanvullen en verwerken. Seksespecificiteit proberen in te brengen in de competenties.

Voorbeeld Activiteiten:
3e Invitational Conference over communicatie in relatie tot sekse in de medische vervolgopleidingen met enquete. Nagaan hoe sekse en diversiteit kunnen worden ingebouwd in de competenties die uitgangspunt zijn voor de vervolgopleidingen.

Samenwerking:

Over het Kenniscentrum SDMO
Uit verschillende inventarisaties blijkt dat medische faculteiten wel het belang zien van structurele aandacht voor sekse en diversiteit in het medisch curriculum, maar dat het docenten ontbreekt aan kennis, tijd en gericht onderwijsmateriaal. Het Kenniscentrum SDMO bundelt en stimuleert academische expertise op dit terrein. Activiteiten variëren van het overdragen van pure feitenkennis tot het ontwikkelen van vaardighedenonderwijs.
Alle medische faculteiten kunnen de vruchten plukken van dit initiatief. Zo hoeven ze niet ieder voor zich het wiel uit te vinden. Dat bespaart geld, tijd en menskracht.

Doel

Het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) ontwikkelt onderwijsmateriaal over sekse en diversiteit in het medisch onderwijs. Dit materiaal is bestemd voor docenten en onderwijscoördinatoren van medische faculteiten in Nederland en België.
Daarnaast ondersteunt het kenniscentrum docenten met het ontwikkelen van lesprogramma's en het bevorderen van hun deskundigheid. Ook onderhoudt en versterkt het contacten met sleutelfiguren en deskundigen op het terrein van sekse en diversiteit. Het kenniscentrum werkt met een abonnementensysteem.

Bent u geïnteresseerd in seksespecifiek medisch onderwijsmateriaal? Dan kunt u zich via deze site oriënteren op reeds beschikbare onderwijsmaterialen.

Achtergrond

Het Kenniscentrum SDMO is een onderdeel van Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Nijmegen en komt voort uit het door ZonMw gefinancierde project 'Integratie van sekse in het medisch basiscurriculum'. Dit project is in april 2005 succesvol afgerond onder leiding van prof.dr. Toine Lagro-Janssen van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen.

Kenniscentrum SDMO: www.kenniscentrumsdmo.nl

Laatst aangepast op dinsdag, 01 oktober 2013 12:19

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media