HomeCommissie START

Missie & Activiteiten:

De commissie Start richt zich op medisch studenten, co-assistenten en jonge vrouwelijke artsen. Zij wil zich onder andere richten op de netwerkfunctie van de VNVA. Zij doet dit door startborrels die ook voor niet-leden bestemd zijn. Ook ondersteunt zij de presentatie van de sollicitatieavonden voor co-assistenten, waarvan de organisatie bij de afdelingen ligt, en probeert de commissie aanwezig te zijn op bijeenkomsten voor jonge collega's.

Laatst aangepast op woensdag, 03 januari 2018 13:18

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media