Home

Lydia Ketting-StroetLydia Ketting-Stroet (1958)

Ik ben huisarts in Utrecht (Hoograven), in een maatschap van 5 huisartsen. In een wat te klein en verouderd pand leveren wij met een uitgebreid team van doktersassistentes, POH’ers (somatiek en GGZ) en een diabetesverpleegkundige zorg aan een gemêleerde populatie. Dit sluit meer aan bij mijn vroegere ambitie om tropenarts te worden dan ik aanvankelijk had gedacht. Ook kan ik in mijn huidige werk en activiteiten van alles toepassen van mijn studie culturele antropologie.  

Daarnaast blijkt het een enorme uitdaging om voor de praktijk nieuwbouw te realiseren.

Bestuurlijk ben ik sinds mijn studententijd actief  vanuit het motto: als je ergens commentaar op hebt, moet je niet langs de kant blijven staan. Bovendien wil ik mij graag maatschappelijk inzetten.
Na bestuursactiviteiten voor de huisartsen in de stad en regio lever ik de laatste jaren mijn bijdrage aan het bestuur van het Hospice en Stichting Thuis Sterven Utrecht. Ook ben ik al een aantal jaren actief  voor de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, onder andere in de lustrumcommissie. Namens de vnVa ben ik afgevaardigde naar de Nederlandse Vrouwen Raad, waar ik sinds 2013 in de Commissie Beleid en Belangenbehartiging zit.  Enkele maanden heb ik als vervangend lid in het vnVa bestuur meegedraaid, waarna ik mij beschikbaar heb gesteld om voor langere tijd zitting te nemen in het bestuur.

Hoewel vrouwen niet meer zo erg achtergesteld zijn in onze samenleving wil ik mij inzetten voor optimale ontplooiingsmogelijkheden voor  vrouwen, in ons medische vak, maar ook in algemene zin.
Onderwijs vind ik daar een belangrijke sleutel voor.  Door begeleiding van co-assistenten geef ik daar inhoud aan, maar ook door les te geven aan de Weekendschool, waar kinderen van 10-14 jaar uit achterstandswijken les krijgen van professionals om kennis te maken met allerlei vakgebieden.

Naast mijn professionele activiteiten schilder ik graag, zorg ik voor man en kinderen (2), houd ik van reizen en fotoboeken van reizen maken, koken en eten, verdiep ik mij in kunstgeschiedenis  en speel ik wat piano. Sporten kan ik helaas niet goed meer, maar ik fiets en wandel graag.

Laatst aangepast op vrijdag, 19 februari 2016 08:54

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media