HomeDiscussie overtijdbehandeling

New research into the data from the online medical abortion service Women on Web found that many women in Great Britain experience barriers to access including long waiting times, distance to a clinic, work or childcare commitments, privacy concerns and controlling circumstances. Abortion was legalised in Great Britain 50 years ago but is only available in special clinics and hospitals in urban areas. Only by making abortion legal and available through general physicians, nurses, midwives and other widely available healthcare providers as is also supported by the World Heath Organisation, will all women have equal access to abortion services. 

Lees meer...

The study was conducted by researchers from the University of Texas in Austin, Princeton University and the University of Edinburgh. They looked at the data of 1,000 women in Ireland and Northern Ireland who used the service of Women on Web. Women on Web is an online service of telemedicine initiated ten years ago by Women on Waves. Women living in countries where access to safe abortions is restricted can use it to access information and be referred to a medical doctor to receive a medical abortion.

Lees meer...

Women on Waves sailed out again with several women to international waters today from Zihuatanejo, Mexico. There was no interference from the authorities. The ship did not need any special permission for coastal sailing.
The last 2 days 70 women from all over Mexico called the safe abortion hotline. We received calls from Quintana Roo to Oaxaca with of women needing abortions because of a variety of reasons, including failure on their contraceptives, out the fact that they had been raped and are too afraid to reach out for legal local health services (abortion is legal in cases sexual violence in all states).

Lees meer...

The Dutch Minister of Health has announced that she will send a law proposal to the Dutch Parliament that will effectively criminalise the termination of a very early pregnancy (overtijd behandeling). It seems that the Netherlands is following the same restrictive abortion politics as the United States and Poland.

Lees meer...

De afgelopen dagen was er veel media-aandacht voor het voornemen van Minister Schippers om de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) door huisartsen te faciliteren. Deze behandeling betreft het afbreken van een zeer vroege zwangerschap, voordat een vrouw 17 dagen over tijd is.
Women on Waves pleit al langere tijd voor betere en bredere toegankelijkheid van de medicamenteuze OTB. Deze in medisch opzicht zeer simpele behandeling kan veilig door huisartsen aangeboden worden, getuige ook een recent NHG standpunt.  Vorig jaar leek de verstrekking van de medicamenteuze OTB bij de uitreiking van de Els Borst Oevreprijs aan Women on Waves realiteit te worden. De ‘abortuspil’ werd toen geregistreerd om op huisartsrecept via apotheken af te leveren. Voorheen was dat alleen mogelijk via abortusklinieken.

Lees meer...

Women on Waves heeft na het in ontvangst nemen van de VNVA Els Borst Oevreprijs haar werkzaamheden voortgezet om in Nederland de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) breder toegankelijk te maken.

Allereerst heeft Women on Waves in juni een door de NHG geaccrediteerde scholing georganiseerd, waaraan zo’n 50 huisartsen deelnamen. Diverse inhoudelijke aspecten passeerden de revue, waarbij de deelnemers zagen dat het begeleiden van een opgewekte abortus niet moeilijker is dan het begeleiden van een spontane miskraam, wat gerekend kan worden tot het reguliere takenpakket van huisartsen. De kans op levensbedreigende complicaties is nihil, de kans op acute ernstige complicaties is niet groter dan bij andere medische behandelingen door huisartsen. Speciale voorzorgsmaatregelen zijn dan ook nauwelijks noodzakelijk, behoudens snelle toegang tot echo-diagnostiek om een verder gevorderde zwangerschap uit te sluiten. Duidelijk werd ook dat huisartsen al in een zeer pril stadium van de zwangerschap zorg kunnen bieden, in tegenstelling tot abortusklinieken die geen toegang hebben tot eerste lijns laboratorium faciliteiten om een beta-HCG te bepalen. Ook juridische aspecten kwamen aan bod tijdens de scholing. De medicamenteuze OTB valt niet onder de abortuswet, zodat geen 5 dagen bedenktijd gelden en er geen registratieplicht is ten behoeve van de IGZ. De aanwezige jurist had genoeg argumenten om te bepleiten dat de medicamenteuze OTB ook niet onder de strafwet valt. Maar tot op heden dachten de IGZ en het Ministerie van VWS daar anders over.

Door de hernieuwede publiciteit over de medicamenteuze OTB rond de VNVA Els Borst Oevre-prijs heeft Minister Schippers in de Tweede Kamer gemeld, dat zij graag het verschil van mening met Women on Waves uit de wereld wil helpen, waarbij zij positief staat tegenover het verstrekken van de OTB door huisartsen. Inmiddels is een delegatie van de VNVA en Women on Waves ook al op het Ministerie van VWS geweest om inhoudelijke toelichting te geven. Ondermeer Hedwig Vos en Nicole Stevens wisten prima de meerwaarde van huisartsen te verwoorden. Ook wordt duidelijk, dat huisartsen vaak al in diensten geconfronteerd worden met vragen van vrouwen die in abortusklinieken de medicamenteuze OTB kregen. Met andere woorden, inhoudelijke belemmeringen voor huisartsen om aan de slag te gaan zijn er helemaal niet. De eerste patiënten melden zich ook al bij huisartsen met het verzoek om de medicamenteuze OTB van hen te verkrijgen. De publiciteit is niet aan hen voorbij gegaan.

Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen gaande. De NHG is bezig met een standpunt over de medicamenteuze OTB. Een op zich prima initiatief, maar de eerste concept-versie liet nog erg veel koud-water vrees zien. Hopelijk verbetert dit in een volgende versie. Al deze ontwikkelingen laten zien dat het initiatief om de medicamenteuze OTB ok via de huisarts toegankelijk te maken van vele kanten interesse en support ontmoet.

 

Lees meer...

WoW droneMet het geld van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs zet Women on Waves de eerste stappen naar Women on Wings.

Ondanks het feit dat door acties van Women on Waves in bijvoorbeeld Portugal abortus gelegaliseerd is, is de situatie voor ongewenst zwangere vrouwen in Polen alleen maar verder achteruit gegaan. Tijd voor een nieuwe actie dus, waarbij Women on Waves meent een heel goed en symbolisch doel te hebben gevonden voor het geld dat zij met de VNVA Oeuvreprijs kreeg: het drone project.

In dit project zal een abortusdrone deze zomer de abortuspil overvliegen van Frankfurt am Oder in Duitsland naar Slubice, gelegen aan de overkant van de Oder in Polen. De Abortus drone is een symbolische actie om aandacht te vragen voor de grote problemen voor ongewenst zwangere vrouwen in Polen, waar abortus zelfs niet in de meest schrijnende situaties toegankelijk is, in vergelijking met die van ongewenst zwangere vrouwen in andere Europese landen waar abortus wel legaal is.

De eerste vlucht naar Polen is gepland op zaterdag 27 juni 2015.

 

Lees meer...

Zo’n vijftig huisartsen bezochten gisterenavond een informatiebijeenkomst over het gebruik van mifepriston/misoprostol (Sunmedabon) voor de overtijdbehandeling in de eerste lijn. Ze denken dat deze ‘eerstelijnsabortuspil’ in een behoefte kan voorzien, maar de meesten willen wel wachten met voorschrijven tot er een NHG-standpunt is en minister Schippers groen licht heeft gegeven. Lees meer.

Lees meer...

Rond de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs werd bekend dat het voor huisartsen in Nederland nu ook mogelijk is de medicamenteuze overtijdbehandeling te gaan verrichten. Dit omdat er een registratie is afgegeven voor een nieuwe ‘abortuspil’ die ook via apotheken verstrekt kan worden.

Deze bekendmaking heeft tot de nodige opschudding, discussies en zelfs kamervragen geleid. Als belangrijkste conclusie kan gesteld worden dat Minister Schippers positief staat tegenover het idee van de medicamenteuze overtijdbehandeling en/of medicamenteuze abortus door de huisarts. Wel stelt zij terecht, dat goede kwaliteit van zorg van groot belang is. Women on Waves is het hier helemaal mee eens, en heeft daarom de handschoen opgepakt. Op 16 juni organiseert zij een inhoudelijke scholing voor huisartsen over dit onderwerp.

Lees meer...

Goede, veilige en toegankelijke abortuszorg met keuzemogelijkheden
In Nederland kon ik als huisarts tot voor kort geen pil voorschrijven waarmee een overtijdbehandeling of abortus is op te wekken. Tot 1 mei jongstleden, toen kwam namelijk een nieuw middel beschikbaar in Nederland. Medabon heet het, in de volksmond ook wel ‘de abortuspil’ genoemd. Medabon bestaat uit 1 tablet mifepriston van 200 mg die per os moet worden ingenomen, 24 -48 uur later gevolgd door 4 tabletten misoprostol, elk 200 mcg, vaginaal toe te dienen. In principe kan nu elke arts deze medicatie voorschrijven. In andere landen doen de huisartsen dit al, denk aan Frankrijk, de Verenigde Staten, India en op Curaçao.

Als huisarts ben ik een groot voorstander van het beschikbaar komen van deze medicatie voor mijn patiënten. Voor mijn jonge Turkse en Marokkaanse patiëntes bijvoorbeeld, die zich schamen om naar een abortuskliniek te gaan of bang zijn dat hun familie er achter komt. Of voor mijn druk bezette patiëntes vanwege hun werk of de zorg voor kinderen. De zorg voor ongewenst zwangere vrouwen wordt, met deze medicatie bij de huisarts, een stuk toegankelijker en persoonlijker. Maar helaas is er in Nederland wel een betuttelende abortuswet, die dit deels in de weg staat. Zo is voor een daadwerkelijke abortus een vergunning als abortuskliniek vereist. Dat is voor een kleine huisartsen praktijk een onhaalbare en onwenselijke exercitie. Maar gelukkig kan ik als huisarts wel vrouwen helpen die nog maar heel kort over tijd zijn met behulp van de medicamenteuze overtijdbehandeling. Een behandeling bij een jonge zwangerschap, nog in de innestelingsfase.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media