HomeDr. Catharine van Tussenbroek Fonds

Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds

In 1926 werd het Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds opgericht als eerbetoon aan de naamgeefster, een arts en feministe van het eerste uur. De initiatiefnemers wilden met het fonds de wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen bevorderen. Veelal werd steun geboden in de vorm van een reisbeurs voor onderzoek in het buitenland. De eerste reisbeurs werd in 1928 uitgekeerd aan de biologe Ella Kopenberg. Ze ontving een bedrag van honderd gulden om in Parijs een vergelijkend onderzoek te doen naar fossielen uit Timor. Vandaag de dag is de acceptatie van vrouwen als wetenschappers toegenomen, maar cijfers laten zien dat de extra ondersteuning voor vrouwelijk talent nog steeds nodig is. Buitenlandervaring is zelfs vaak een absolute voorwaarde voor jonge vrouwen die een wetenschappelijke carrière ambiëren. Op deze website staat informatie over ons beurzenprogramma en hoe u ons fonds kunt ondersteunen zodat nog meer vrouwen hun werk in de wetenschap en leven kunnen verrijken met onderzoek in het buitenland.

 

Kijk voor meer informatie over het fonds op www.cvtfonds.nl.

 

Catharine van Tussenbroekfonds 90 jaarHeb jij wel eens een beurs aangevraagd? Misschien ben je daarvoor bij het Catharine van Tussenbroekfonds aangeklopt. Het fonds, dat vrouwelijke studenten en promovendi reisbeurzen uitreikt  om buitenlandervaring op te doen en zo meer carrièrekansen te creëren,  bestaat inmiddels  90 jaar en heeft een lange relatie met de VNVA. Catharine van Tussenbroek, arts, tijdgenoot en medestandster van Aletta Jacobs heeft een belangrijke impuls gegeven aan de vrouwenemancipatie door haar voordracht tijdens de Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid in 1898. Zij sprak  over het tekort aan levensenergie bij onze jonge vrouwen en meisjes en bracht een debat op gang over de geschiktheid van vrouwen voor wetenschappelijk werk.

Lees meer...

Lisanne van Leeuwen, arts-onderzoeker kinderinfectieziekten & -immunologie en medische microbiologie & infectiepreventie, VUmc

Uit de praktijk  Beurs Catharine van TussenbroekfondsNet een week terug in Nederland na een half jaar Zuid-Afrika, letterlijk en figuurlijk net geland, was ik aanwezig bij het 90-jarig bestaan van het Catharine van Tussenbroek fonds. In het gezelschap van bursalen en bestuursleden van vele jaren, werd des te meer duidelijk wat een invloed het krijgen van een beurs verstrekt door dit fonds kan hebben op het beloop van een carrière. Ook voor mij was het krijgen van een beurs erg waardevol. In een interactief interview, enthousiast geleid door Linda Duits, werd mij gevraagd waarom.

Na mijn studie geneeskunde ben ik 3 jaar geleden begonnen met mijn promotie onderzoek gericht op de vraag welke factoren een rol spelen bij het verspreiden van de tuberculose bacterie van de longen naar de hersenen en het ontstaan van tuberculeuze meningitis (TBM, hersenvliesontsteking veroorzaakt door tuberculose).

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media