HomeEls BorstOnterechte vreugde over de overtijdbehandeling door de huisarts

Onterechte vreugde over de overtijdbehandeling door de huisarts

De afgelopen dagen was er veel media-aandacht voor het voornemen van Minister Schippers om de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) door huisartsen te faciliteren. Deze behandeling betreft het afbreken van een zeer vroege zwangerschap, voordat een vrouw 17 dagen over tijd is.
Women on Waves pleit al langere tijd voor betere en bredere toegankelijkheid van de medicamenteuze OTB. Deze in medisch opzicht zeer simpele behandeling kan veilig door huisartsen aangeboden worden, getuige ook een recent NHG standpunt.  Vorig jaar leek de verstrekking van de medicamenteuze OTB bij de uitreiking van de Els Borst Oevreprijs aan Women on Waves realiteit te worden. De ‘abortuspil’ werd toen geregistreerd om op huisartsrecept via apotheken af te leveren. Voorheen was dat alleen mogelijk via abortusklinieken.

Helaas lag de IGZ dwars. Zij sommeerde de KNMP en apothekers om de pil niet op  huisartsrecept te verstrekken. Dat zou alleen mogen via abortusklinieken. Huisartspraktijken zijn dat nu eenmaal niet.
Zowel de IGZ als ook het Ministerie van VWS bleven zo op twee gedachten hinken. Enerzijds stellen zij dat de OTB niet onder de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) valt, anderzijds zou deze behandeling wel strafbaar zijn als uitgevoerd zonder WAZ-vergunning. Een uiterst kromme redenering. Want als de overtijdbehandeling niet onder de WAZ valt, is het afbreken van deze hele prille zwangerschap per definitie dus niet een abortus waarvoor een vergunning nodig is, en kan deze ook niet strafbaar zijn zonder vergunning.

Deze al vele jaren bestaande tenenkrommende redenering van het Ministerie van VWS en de IGZ was de aanleiding om recent een proces tegen de staat aan te spannen. Initiatiefnemers waren Women on Waves en het Clara Wichman Proefprocessenfonds. Huisartsen en andere artsen werkzaam in seksuele en reproductieve gezondheidszorg sloten zich aan. Het doel van het proces is de hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen breder toegankelijk te maken en een einde te maken aan het onterecht dwarsbomen door de overheid van de OTB buiten abortusklinieken.

Vervolgens besloot Minister Schippers om het voorschrijven van de OTB door huisartsen ‘mogelijk te maken’. Door velen werd dit beschouwd als een tegemoetkoming aan de verzoeken van Women on Waves en huisartsen. Er volgden zelfs felicitaties door argeloze belangstellenden. Helaas onterecht, want de Minister is niet voornemens voortvarend de haperende verstrekking via apotheken fatsoenlijk te regelen. Wel wil zij de OTB onder de abortuswet brengen. Dit betekent dat huisartsen een speciale vergunning moeten aanvragen voor de in medisch opzicht zeer simpele OTB behandeling. Onnodige rompslomp waar huisartsen niet op zitten te wachten. Absurd ook omdat huisartsen nu al de medicamenteuze OTB kunnen voorschrijven. Dus extra en onterechte belasting en belemmeringen voor huisartsen. En dan te bedenken dat dit hele circus in gang wordt gezet om een kromme en onterechte interpretatie van de abortuswet door het Ministerie van VWS en de IGZ te rechtvaardigen. Geen reden tot vreugde dus.

Persbericht Women of Waves

Gunilla Kleiverda, gynaecoloog en voorzitter bestuur Women on Waves

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media