HomeEls BorstOvertijdbehandeling met de abortuspil hoort bij de huisarts thuis

Overtijdbehandeling met de abortuspil hoort bij de huisarts thuis

Goede, veilige en toegankelijke abortuszorg met keuzemogelijkheden
In Nederland kon ik als huisarts tot voor kort geen pil voorschrijven waarmee een overtijdbehandeling of abortus is op te wekken. Tot 1 mei jongstleden, toen kwam namelijk een nieuw middel beschikbaar in Nederland. Medabon heet het, in de volksmond ook wel ‘de abortuspil’ genoemd. Medabon bestaat uit 1 tablet mifepriston van 200 mg die per os moet worden ingenomen, 24 -48 uur later gevolgd door 4 tabletten misoprostol, elk 200 mcg, vaginaal toe te dienen. In principe kan nu elke arts deze medicatie voorschrijven. In andere landen doen de huisartsen dit al, denk aan Frankrijk, de Verenigde Staten, India en op Curaçao.

Als huisarts ben ik een groot voorstander van het beschikbaar komen van deze medicatie voor mijn patiënten. Voor mijn jonge Turkse en Marokkaanse patiëntes bijvoorbeeld, die zich schamen om naar een abortuskliniek te gaan of bang zijn dat hun familie er achter komt. Of voor mijn druk bezette patiëntes vanwege hun werk of de zorg voor kinderen. De zorg voor ongewenst zwangere vrouwen wordt, met deze medicatie bij de huisarts, een stuk toegankelijker en persoonlijker. Maar helaas is er in Nederland wel een betuttelende abortuswet, die dit deels in de weg staat. Zo is voor een daadwerkelijke abortus een vergunning als abortuskliniek vereist. Dat is voor een kleine huisartsen praktijk een onhaalbare en onwenselijke exercitie. Maar gelukkig kan ik als huisarts wel vrouwen helpen die nog maar heel kort over tijd zijn met behulp van de medicamenteuze overtijdbehandeling. Een behandeling bij een jonge zwangerschap, nog in de innestelingsfase.

 

Gelukkig sta ik niet alleen in mijn wens ongewenst zwangere vrouwen dicht bij huis te helpen met medicijnen. De abortuspil staat op de lijst van essentiële medicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO vindt dit medicijn zo belangrijk voor de gezondheid dat de abortuspil laagdrempelig toegankelijk moet zijn. Een groot deel van mijn patiëntes zou niet naar een aparte kliniek of ziekenhuis gestuurd hoeven worden. De helft van hen komt ruim voor de 17 dagen overtijd (= een amenorroeduur < 44 dagen of een zwangerschapsduur van <6 weken en 2 dagen) bij mij als huisarts. Binnen deze overtijdperiode geldt nog geen wettelijke beperking voor het afbreken van de zwangerschap. Deze vrouwen kunnen dus allemaal gewoon in mijn huisartspraktijk geholpen worden.

Hoe is het recht op abortus in Nederland eigenlijk wettelijk geregeld? De Wet Afbreking Zwangerschap, WAZ, die in 1984 in werking trad, beschrijft de voorwaarden voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking. Uitgesloten van de WAZ zijn behandelingen die innesteling voorkomen, zoals de morning after pil en het morning after spiraaltje, die ik als huisarts nu ook gebruik. Ook de overtijdbehandeling (OTB) valt niet onder de WAZ. Ik hoef mijn patiëntes niet te verplichten vijf dagen bedenktijd te nemen en ik hoef niet te rapporteren aan de IGZ. De 14 abortusklinieken en 93 ziekenhuizen in Nederland met een WAZ vergunning doen dit beide overigens meestal wel . Of de OTB ook door mij als huisarts, niet werkzaam in een kliniek met een WAZ vergunning, verricht mag worden, is onderwerp van discussie waarover nu overleg met Minister Schippers plaatsvindt. Zij ondersteunt de mogelijkheid van de OTB door de huisarts, maar wil daarvoor van de beroepsverenigingen weten of dat veilig en zorgvuldig kan.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke beroepsvereniging, verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke huisartsenzorg, is hier gelukkig mee aan de slag gegaan. Zij bereidt op dit moment een standpunt voor waarin beschreven staat hoe ik als huisarts de OTB veilig en zorgvuldig kan uitvoeren. Daarnaast moet een aantal randvoorwaarden goed geregeld zijn, zoals toegang tot echoscopie om de termijn van de zwangerschap vast te stellen, 24 uurs zorg bij complicaties (dezelfde als bij een miskraam), en de financiering. Dit is de taak van de Landelijke Huisartsen Vereniging die betrokken is bij overleg over de OTB.

Alle ongewenst zwangere vrouwen hebben recht op goede, veilige en toegankelijke abortuszorg met keuzemogelijkheden voor de soort hulp en de hulpverlener. Door de overtijdbehandeling bij mij als huisarts te verzilveren brengen we dat recht een stap dichterbij.

door: Mirella Buurman, huisarts in Diemen
bestuurslid van de huisartsenkring Amsterdam/Almere en ledenraadslid van de LHV

 

Laatst aangepast op dinsdag, 19 mei 2015 11:30

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media