HomeEls BorstCursus over de medicamenteuze overtijdbehandeling door Women on Waves

Cursus over de medicamenteuze overtijdbehandeling door Women on Waves

Rond de uitreiking van de VNVA Els Borst Oeuvreprijs werd bekend dat het voor huisartsen in Nederland nu ook mogelijk is de medicamenteuze overtijdbehandeling te gaan verrichten. Dit omdat er een registratie is afgegeven voor een nieuwe ‘abortuspil’ die ook via apotheken verstrekt kan worden.

Deze bekendmaking heeft tot de nodige opschudding, discussies en zelfs kamervragen geleid. Als belangrijkste conclusie kan gesteld worden dat Minister Schippers positief staat tegenover het idee van de medicamenteuze overtijdbehandeling en/of medicamenteuze abortus door de huisarts. Wel stelt zij terecht, dat goede kwaliteit van zorg van groot belang is. Women on Waves is het hier helemaal mee eens, en heeft daarom de handschoen opgepakt. Op 16 juni organiseert zij een inhoudelijke scholing voor huisartsen over dit onderwerp.

 

Het is leuk te bemerken dat huisartsen steeds meer belangstelling krijgen voor het begeleiden van ongewenst zwangere vrouwen. Zo is er vanuit een huisartsen expertisegroep, de SEKSHAG, een leidraad vervaardigd over de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen, die nogal eens eerst de huisarts consulteren voordat zij naar een abortuskliniek gaan. Nu komt er dus ook de mogelijkheid bij voor vrouwen die nog maar kort over tijd zijn, een medicamenteuze overtijdbehandeling via de huisarts te verkrijgen.

Daarnaast is het onderwerp medicamenteuze overtijdbehandeling door de huisarts ook door de beroepsorganisaties opgepikt. Zo heeft er, geïnitieerd door Women on Waves, en opgepakt door de KNMG, eind april een informeel overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van ook de VNVA, de NHG, de LHV en tevens de apothekersorganisatie KNMP. Besloten is dat ‘het veld’ criteria voor kwalitatief goede, zorgvuldige en veilige zorg verder zal ontwikkelen. De vertegenwoordigers van de NHG meldden dat zij bereid zijn om in juni een standpunt over dit onderwerp uit te brengen, en de apothekers willen ook aandacht besteden aan goede voorlichting voor vrouwen. Women on Waves heeft al eerste aanzetten hiertoe aangeleverd. Er is dus veel in beweging om de Minister en de IGZ gerust te stellen dat zorg door huisartsen op verantwoorde wijze zal plaats vinden.

Op de scholingsavond komt de nieuwe leidraad voor huisartsen natuurlijk ter sprake. Verder wordt aandacht besteed aan allerlei inhoudelijke en organisatorische aspecten van de medicamenteuze overtijdbehandeling, zoals: wat is van belang voor een goede anamnese, welk aanvullend onderzoek is al dan niet zinvol, wat is belangrijk bij counseling en voorlichting over de procedure, wat komt er bij nazorg kijken, etc.

Artsen betrokken bij Women on Waves en met veel ervaring vinden het dan ook een uitdaging hun kennis over te brengen aan een nog kleine, maar groeiende groep huisartsen die belangstelling heeft om zelf over meer tools te beschikken om ongewenst zwangere vrouwen te begeleiden. Ook geeft een ervaren advocaat een toelichting op de juridische discussies over de overtijdbehandeling, die immers niet onder de abortuswet valt. Kortom, het belooft een leuke scholing te worden, waar wij hopelijk veel VNVA leden mogen verwelkomen. Accreditatie met 3 punten voor huisartsen is aangevraagd.

Aanmeldlink cursus OTB dd 16 juni 2015

door Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media