HomeEls BorstBredere toegankelijkheid medicamenteuze overtijdbehandeling

Bredere toegankelijkheid medicamenteuze overtijdbehandeling

Women on Waves heeft na het in ontvangst nemen van de VNVA Els Borst Oevreprijs haar werkzaamheden voortgezet om in Nederland de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) breder toegankelijk te maken.

Allereerst heeft Women on Waves in juni een door de NHG geaccrediteerde scholing georganiseerd, waaraan zo’n 50 huisartsen deelnamen. Diverse inhoudelijke aspecten passeerden de revue, waarbij de deelnemers zagen dat het begeleiden van een opgewekte abortus niet moeilijker is dan het begeleiden van een spontane miskraam, wat gerekend kan worden tot het reguliere takenpakket van huisartsen. De kans op levensbedreigende complicaties is nihil, de kans op acute ernstige complicaties is niet groter dan bij andere medische behandelingen door huisartsen. Speciale voorzorgsmaatregelen zijn dan ook nauwelijks noodzakelijk, behoudens snelle toegang tot echo-diagnostiek om een verder gevorderde zwangerschap uit te sluiten. Duidelijk werd ook dat huisartsen al in een zeer pril stadium van de zwangerschap zorg kunnen bieden, in tegenstelling tot abortusklinieken die geen toegang hebben tot eerste lijns laboratorium faciliteiten om een beta-HCG te bepalen. Ook juridische aspecten kwamen aan bod tijdens de scholing. De medicamenteuze OTB valt niet onder de abortuswet, zodat geen 5 dagen bedenktijd gelden en er geen registratieplicht is ten behoeve van de IGZ. De aanwezige jurist had genoeg argumenten om te bepleiten dat de medicamenteuze OTB ook niet onder de strafwet valt. Maar tot op heden dachten de IGZ en het Ministerie van VWS daar anders over.

Door de hernieuwede publiciteit over de medicamenteuze OTB rond de VNVA Els Borst Oevre-prijs heeft Minister Schippers in de Tweede Kamer gemeld, dat zij graag het verschil van mening met Women on Waves uit de wereld wil helpen, waarbij zij positief staat tegenover het verstrekken van de OTB door huisartsen. Inmiddels is een delegatie van de VNVA en Women on Waves ook al op het Ministerie van VWS geweest om inhoudelijke toelichting te geven. Ondermeer Hedwig Vos en Nicole Stevens wisten prima de meerwaarde van huisartsen te verwoorden. Ook wordt duidelijk, dat huisartsen vaak al in diensten geconfronteerd worden met vragen van vrouwen die in abortusklinieken de medicamenteuze OTB kregen. Met andere woorden, inhoudelijke belemmeringen voor huisartsen om aan de slag te gaan zijn er helemaal niet. De eerste patiënten melden zich ook al bij huisartsen met het verzoek om de medicamenteuze OTB van hen te verkrijgen. De publiciteit is niet aan hen voorbij gegaan.

Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen gaande. De NHG is bezig met een standpunt over de medicamenteuze OTB. Een op zich prima initiatief, maar de eerste concept-versie liet nog erg veel koud-water vrees zien. Hopelijk verbetert dit in een volgende versie. Al deze ontwikkelingen laten zien dat het initiatief om de medicamenteuze OTB ok via de huisarts toegankelijk te maken van vele kanten interesse en support ontmoet.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media