HomeHealth Topics

Gender Mainstreaming in Health

CASPER, Gabrielle and EISENBRUCH, Maurice
Gender Culture Competence

JONSSEN, Palmi V.
Women in medicine - viewpoints from the other sex

MEGH, Mandakini
Gender and Child Rearing

Adolescents sexuality

 

Domestic violence

MANDAKINI, Megh
Violence against women in India

Link to the homepage of the MWIA

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media