HomeLNVH

LNVH

In 1990 bedroeg het percentage vrouwelijke hoogleraren 6,5%. Inmiddels zitten we op 18% volgens de laatste update van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van 2016. Een gestage groei. Zeker. Maar we kunnen nog lang niet spreken van een evenredige vertegenwoordiging. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft als doel bevordering van de doorstroom van vrouwen naar wetenschappelijke en bestuurlijke topposities om zo tot een evenredige man-vrouwverdeling in de wetenschappelijke gemeenschap te komen. Het LNVH is in de jaren 90 informeel begonnen. In 2001 werd het initiatief een officiële stichting en in de loop der jaren is het LNVH uitgegroeid tot een professionele organisatie met een bestuur bestaande uit 5 vrouwelijke hoogleraren en een bureau met een beleidsprogramma- en bureaumedewerker. Het LNVH richt zich name op de uitvoering van zijn kernprojecten. Enerzijds betreft het projecten die gericht zijn op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers, anderzijds gaat het om projecten die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding. Beide beogen een evenredige deelname van vrouwen aan de hogere posities binnen de universitaire gemeenschap te bevorderen. Het LNVH beschikt over een groot - nog altijd groeiend - aantal aangeslotenen. 1150 vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten (gegevens augustus 2017) afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten in Nederland vormen een waardevolle achterban. Het LNVH heeft een rol als waakhond en aanjager en onderneemt vanuit die positie gericht acties om de doorstroom van vrouwen naar topposities in de wetenschap te bevorderen. Contacten met de andere/lokale vrouwennetwerken, zo ook met de VnVa, spelen hierin een grote rol. Verder maken goede banden en korte lijnen met OCW, NWO, FOM, de koepelorganisatie VSNU, de KNAW, de Colleges van Bestuur van alle Nederlandse universiteiten, het Rectoren College en de Stichting Charter Talent naar de Top het netwerk af. Het (laten) uitvoeren van onderzoeken behoort tot de recentste speerpunten van het LNVH. Voor de verschenen rapporten en voor meer informatie over de activiteiten van het LNVH verwijzen wij met plezier naar de website www.LNVH.nl. U vindt daar tevens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren met recente cijfers over de doorstroom van vrouwen naar de top en een glazen plafond index. De cijfers betreffende de UMC's zijn ook in de Monitor opgenomen.

 

www.LNVH.nl - info@lnvh.nl

2018

Nieuwsbrief Mei 2018 Download
Nieuwsbrief April 2018 Download
Nieuwsbrief Februari 2018 Download
Nieuwsbrief Januari 2018 Download

2017

Nieuwsbrief December 2017 Download
Nieuwsbrief Juni/Juli 2017      Download
Nieuwsbrief Mei/Juni 2017 Download
Nieuwsbrief April 2017 Downlaod
Nieuwsbrief Maart 2017 Download
Nieuwsbrief Februari 2017 Download
Nieuwsbrief Januari 2017 Download

2016

Nieuwsbrief December 2016 Download
Nieuwsbrief Oktober 2016 Download
Nieuwsbrief September 2016 Download
Nieuwsbrief Juli 2016 Download
Nieuwsbrief Juni 2016 Download
Nieuwsbrief Mei 2016 Download
Nieuwsbrief April 2016 Download
Nieuwsbrief Maart 2016 Download
Nieuwsbrief Februari 2016 Download
Nieuwsbrief Januari 2016 Download

2015

Nieuwsbrief December 2015 Download
Nieuwsbrief November 2015 Download
Nieuwsbrief Oktober 2015 Download
Nieuwsbrief September 2015 Download
Nieuwsbrief Juli 2015 Download
Nieuwsbrief Juni 2015 Download
Nieuwsbrief Mei 2015 Download
Nieuwsbrief Maart 2015 Download

2014

Nieuwsbrief November 2014 Download
Nieuwsbrief Oktober 2014 Download
Nieuwsbrief September 2014 Download
Nieuwsbrief Juli 2014 Download
Nieuwsbrief Juni 2014 Download
Nieuwsbrief Mei 2014 Download

Een kleine greep uit de cijfers:
Van alle 42 leden van het College van Bestuur bij de universiteiten zijn er negen vrouw, hetgeen neerkomt op gemiddeld 21%. In geen enkel CvB is de meerderheid vrouw. In de Raden van Toezicht geldt dat 24 van de 74 leden (32%) vrouw is. Dat is een redelijk percentage. Er zijn echter nauwelijks vrouwelijk voorzitters van de Raad van Toezicht: van de veertien leden is er slechts één vrouw (7%). Zes van de acht UMC's (75%) hebben geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur. Twee UMC's hebben één vrouw in de Raad van Bestuur. Bij de Raad van Toezicht is het beeld iets positiever. Alle acht UMC's hebben minimaal één vrouw in de Raad van Toezicht. Bij zes Raden van Toezicht zijn er twee vrouwen lid. Echter voor alle Raden van Toezicht geldt dat de vrouwelijke leden in de minderheid zijn. Er is duidelijk nog een - grote - slag te slaan. Lees meer.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media