Heb je interesse om een boek te recenseren? Kijk dan op deze pagina

Omslag Wilsbekwaamheid

Geresenceerd door: Petra Wempe, huisarts

De hulpverlener of behandelaar wordt geacht de aangewezen persoon te zijn om de wilsbekwaamheid van een patient ten opzichte van een medische beslissing te beoordelen.  Dit zal vaak impliciet gebeuren en is al een voorwaarde voor ieder informed consent.  Soms is echter een meer expliciete beoordeling nodig, waarvoor dit boek handvatten geeft.    In 2004 bracht de KNMG in het kader van de implementatie van de WGBO een stappenplan bij beoordeling wilsbekwaamheid uit,  in 2007 gevolgd door een handreiking van het Ministerie van Justitie.  In het nu besproken boek wordt als instrument de MacCAT geïntroduceerd, ontwikkeld voor therapie (-T) en clinical research (-CR), maar niet alvorens  dit  beoordelingsproces vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven. 

Het is geen statisch maar een dynamisch proces.  De beoordeling betreft een specifieke belissing op een bepaald moment in een zekere context.  Hoe wordt de huidige gang van zaken beoordeeld.   Steunt de beslissing teveel op cognitie (het begrijpen, toepassen en redeneren) en te weinig op emoties en waarden?  De verschillende juridische kaders worden toegelicht,  de WGBO vs de wet BOPZ  en de rol van een eventuele wettelijke vertegenwoordiger bij gebleken wilsonbekwaamheid.   Hoe wordt er vanuit de ethiek naar gekeken met begrippen als autonomie en de vrije wil?   Wat kunnen niet gewenste bijwerkingen zijn.   Het verschil tussen wilsbekwaam en toerekeningsvatbaarheid wordt uitgewerkt.   Een zestal hoofdstukken met enig overlap, maar veel stof tot nadenken. 

Het is geen statisch maar een dynamisch proces.  De beoordeling betreft een specifieke belissing op een bepaald moment in een zekere context.  Hoe wordt de huidige gang van zaken beoordeeld.   Steunt de beslissing teveel op cognitie (het begrijpen, toepassen en redeneren) en te weinig op emoties en waarden?  De verschillende juridische kaders worden toegelicht,  de WGBO vs de wet BOPZ  en de rol van een eventuele wettelijke vertegenwoordiger bij gebleken wilsonbekwaamheid.   Hoe wordt er vanuit de ethiek naar gekeken met begrippen als autonomie en de vrije wil?   Wat kunnen niet gewenste bijwerkingen zijn.   Het verschil tussen wilsbekwaam en toerekeningsvatbaarheid wordt uitgewerkt.   Een zestal hoofdstukken met enig overlap, maar veel stof tot nadenken. 

Deel drie gaat in op de praktijk.  Nogmaals wordt gesteld dat niet de uitkomst maar het besluitvormingsvermogen primair van belang is. Er wordt stilgestaan bij de gevolgen van het vaststellen van wilsonbekwaamheid.   Het gebruik van een instrument  wordt als optie gegeven.   Toetsbare verslaglegging  kan latere problemen voorkomen.   Bij de uiteindelijke uitgewerkte versie van de MacCath  is de nadruk die er in het voorbeeld ligt op toestemming om mee te doen aan een onderzoeksprotocol   wat teleurstellend in het licht van alle uitgewerkte casuistiek in het boek.

Deel drie gaat in op de praktijk.  Nogmaals wordt gesteld dat niet de uitkomst maar het besluitvormingsvermogen primair van belang is. Er wordt stilgestaan bij de gevolgen van het vaststellen van wilsonbekwaamheid.   Het gebruik van een instrument  wordt als optie gegeven.   Toetsbare verslaglegging  kan latere problemen voorkomen.   Bij de uiteindelijke uitgewerkte versie van de MacCath  is de nadruk die er in het voorbeeld ligt op toestemming om mee te doen aan een onderzoeksprotocol   wat teleurstellend in het licht van alle uitgewerkte casuistiek in het boek.

 

Lees meer...
basisboek ethiek en recht 9789461055361 nieuw 2d hr w215

Gerecenseerd door: Marianne Leenders, anesthesioloog/pijnbehandelaar

Dit boek is geschreven voor onderwijs aan studenten geneeskunde, maar ook voor de arts die dit niet in haar opleiding heeft gehad biedt het een schat aan informatie. 

De verschillende hoofdstukken zijn steeds door een jurist en een ethicus samen geschreven, waardoor beide aspecten evenwichtig worden belicht. Het hele boek heeft een zeer prettige, leesbare stijl die de ogenschijnlijk zware onderwerpen bijzonder toegankelijk maakt. Ieder hoofdstuk behandelt zowel de juridische als de ethische kant van een thema, met een vaste opbouw. Het betreft meer voor de hand liggende onderwerpen als “Begin van het leven” , “Rond het levenseinde”, en “ Dwang in de psychiatrie” maar ook de “organisatie van zorg”, “kwaliteit van zorg” en “medisch-wetenschappelijk onderzoek” komen aan de orde. In elk hoofdstuk wordt in het begin een casus beschreven, waar later op terug gekomen wordt. Dit geeft een praktisch perspectief, prikkelt tot meedenken en maakt de net opgedane kennis direct toepasbaar. De hoofdstukken sluiten af met toetsvragen.

Lees meer...
strala yoga

Gerecenseerd door: Marianne Leenders

Tara Stiles is een yogadocente die haar eigen methode heeft ontworpen, Strala yoga. Zij beschrijft haar lessen en methode als een vloeiende beweging, ondersteunt door de ademhaling. Dit in tegenstelling tot andere yoga methoden die zich meer op de afzonderlijke houdingen toeleggen. In de Strala methode worden de bekende yoga-houdingen wel gebruikt maar deze gaan vloeiend in elkaar over en worden zo een cyclus van bewegingen. Op deze manier is het prettiger om te doen en kom je toch verder in de beweging. Volgens Tara worden je bewegingen soepeler en vloeiender en voelen lichter aan door gebruik te maken van je ademhaling op het juiste moment. Zij noemt dit de adem-body connectie. Ze benadrukt ook dat je de bewegingen alleen moet doen als ze goed voelen en anders meer rust ertussendoor kunt nemen. Ze geeft voorbeelden van een beweging-cyclus met en zonder adem-aanwijzingen. De oefeningen zijn niet altijd eenvoudig maar door ze in een vloeiende lijn te beoefenen lijken ze dat wel. Op deze manier kun je meer dan je denkt zonder extra inspanning.

Lees meer...
energieke vrouwen

Gerecenseerd door: Miranda Beeren

Inspirerend boek, zeker in deze tijd waarin er veel belangstelling is voor de rol van voeding op onze algehele gezondheid, welbevinden en prestaties.

In de hedendaagse media zijn er vele meningen, dieetstromen, voedingsdeskundgen en lifestyle coaches die elkaar geregeld tegenspreken en het moeilijk maken door de bomen het bos te kunnen zien. Een titel als deze nodigt vrouwen uit die op zoek zijn om het uiterste uit zichzelf te halen en daarbij enkel met aanpassingen in de dagelijkse routine van voedinginname hun optimale opbrengst willen behalen.

Lees meer...
aboek

Gerecenseerd door: Hedwig Grooten

Astrid Indekeu is onderzoeker aan het Karolinska Instituut in Stockholm en aan de KU in Leuven. Zij is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen.

Anders en toch gewoon / families na donorconceptie is een toegankelijk boek. Rijk aan de ervaringen van lotgenoten.

Voor dit boek interviewde Indekeu honderden mensen. Het boek gaat in op de meest gestelde vragen van (wens)ouders die hun gezin vormden na donorconceptie. Het heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt, van ouders met een kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen.

Lees meer...
aaaa

Gerecenseerd door: Ingrid Verbeek-Starink, huisarts

Dit boek is geschreven door het Zweedse echtpaar Mat en Susan Billmark. Het is autobiografisch. In heldere taal en duidelijke bewoordingen hebben zij vanuit verschillende invalshoeken, uit eigen ervaring, beschreven hoe om te gaan met stress en spanning. Het boek leest vlot. Het bevat niet echt nieuwe inzichten. Het is een bundeling van uitleg en aanbevelingen. Zie het als een gids, een werkboek met oefeningen en opdrachten, opgeluisterd met persoonlijke verhalen, die heel puur zijn. In kaders staan uitspraken van bekende personen. De basis is mindfulness, dat wil zeggen ‘Bewust aanwezig zijn in het NU’, gebaseerd op inzichten van onder andere Eckhart Tolle. Het boek is overzichtelijk en bestaat uit korte hoofdstukken, die ook goed ieder afzonderlijk te lezen zijn.

Lees meer...
9789045023250-gezond-verstand-l-LQ-f

Geresenceerd door: Ingrid Verbeek-Starink, huisarts

Dit boek, geschreven door een wetenschapper in hart en nieren, is eigenlijk een ‘must’ voor iedere arts! Jo Marchant beschrijft op een prettige, vlotte manier hoe gedachten, overtuigingen en emoties een belangrijke rol spelen in de verlichting van symptomen. Ze geeft veel voorbeelden van vooral chronische ziektebeelden [o.a. pijn, angst, darmklachten] en klinische onderzoeken [o.a. met hersenscans]. De conventionele westerse benadering van splitsing tussen geest en lichaam is afkomstig van de Franse filosoof Descartes. Daar tegenover staat de holistische aanpak van de alternatieve, complementaire zorg. Gewoon geloven dat je een effectieve behandeling hebt gekregen, kan al een enorm biologisch effect teweeg brengen. Hoe groot de kracht van de geest op ons lichaam is en andersom, valt niet te ontkennen.

Lees meer...
9789021563077-sapman-l-LQ-f

Gerecenseerd door: Jikke van der Velde

Sapman’ ligt al een aantal maanden naar me te lonken, wachtend op een recensie. De cover springt in het oog, heerlijk fris en aantrekkelijk. Dat Andrew Cooper (de schrijver) tevens de mooie man uit de coca cola reclame’s op de voorkant prijkt helpt natuurlijk mee. En de recepten worden vergezeld door prachtige, kleurrijke foto’s.

Lees meer...
9789020212624-start-vandaag-met-ademen-l-LQ-f

Gerecenseerd door: Ingrid Verbeek-Starink, huisarts

Dit boek laat je kennismaken met de Bridgeman ademmethode [BAM]. Het eerste deel van het boek is een theoretisch deel over de fysiologie en geeft beschrijvingen van al bestaande ademtechnieken van o.a. Stans van der Poel, de Buteyko Methode, de Wim Hof Methode en Yoga. Deel twee beschrijft de BAM en kan je het beste zien als een cursus, met veel ademoefeningen. Alles draait om een actieve, bewuste uitademing. BAM beoogt je meer rust, zelfvertrouwen, energie en ontspanning te geven. Het zorgt ervoor dat je fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel in balans komt. Je moet het wel dagelijks tenminste 10 minuten toepassen. BAM zorgt voor een optimale, natuurlijke, lage ademhaling. Je ontwikkelt hierbij een sterke buikkracht. Je leert residuale lucht [= overblijvende lucht in je longen na een gewone, rustige uitademing] te benutten.

Lees meer...
9789021559988-compassie-voor-beginners-l-LQ-f

Gerecenseerd door: Ingrid Verbeek-Starink

De schrijver van dit boek over compassie werd op zijn 11e jaar monnik in een Tibetaans klooster in India. In 1985 werd hij de belangrijkste vertaler naar het Engels van de Dalai Lama, die een groot voorbeeld van het uitdragen van compassie voor hem is. Hij trouwt en wordt vader van 2 dochters. Deel I beschrijft waarom compassie belangrijk is. We hebben allemaal een natuurlijke, aangeboren aanwezigheid van compassie (=medeleven met anderen en met onszelf). Dat is een schakelketting, die begint met empathie en dan via intentie, motivatie, aandacht en liefdevolle vriendelijkheid, compassie oproept. Compassie behelst het streven naar ‘Geluk voor jezelf en voor anderen’ en tevens de wens om ‘Vrij te zijn van lijden voor jezelf en voor anderen’. Het omvat vriendelijkheid, begrip, acceptatie en geeft ons de mogelijkheid om op lijden te reageren met begrip, geduld en liefde, in plaats van angst en afkeer. Het zet aan tot daden, de bereidheid te helpen, in tegenstelling tot empathie. Kernwoorden zijn: ‘Zien-Voelen-Handelen’. Je neemt de nood of het lijden waar. Je voelt je emotioneel verbonden met die nood of dat lijden en reageert intuïtief met de wens dat die situatie verzacht wordt. Dit alles gebaseerd op het inzicht dat de ander net als jij, vrij wil zijn van lijden. Je breidt de cirkel steeds verder uit en begint eerst met compassie te leren voor een dierbaar persoon, dan voor jezelf, dan voor iemand waar je neutraal tegenover staat, dan voor iemand waar je moeite mee hebt en tenslotte voor iedereen. In deel II van het boek staan duidelijke oefeningen om dit te trainen. Deel III beschrijft welke positieve gevolgen compassie voor jezelf en de wereld kan hebben. Er worden verspreid door het boek wetenschappelijke onderzoeken beschreven. Dit boek pleit voor het opnemen van compassietraining in ons dagelijks leven. Een wereld met meer compassie begint bij jezelf. Compassie is de sleutel tot een zinvol leven. 

 

voor een leven met meer moed en geluk

Compassie - de volgende stap na mindfulness

Compassie houdt in dat we medeleven hebben met anderen en met onszelf. Ieder mens wordt geboren met een vermogen tot compassie. Maar we zijn bang om gebruikt te worden door anderen of om een slappeling te worden. Daarom ligt het voor de westerse mens niet voor de hand om zijn compassie-spier te trainen. Wetenschap, psychologische inzichten en het levensverhaal van de auteur wijzen echter uit: als je deze spier traint, ervaar je minder stress en verbetert je gezondheid. Compassie loont dus – en het is de volgende stap na mindfulness.

Thupten Jinpa was monnik, maar is inmiddels getrouwd en heeft 2 dochters. In de VS ontwikkelde hij samen met de Stanford Universiteit een veelgeprezen compassie-training. Hij was bijna 30 jaar de belangrijkste vertaler van de Dalai Lama.

‘Compassie lijkt vaak ver weg en moeilijk. Thupten Jinpa maakt het eenvoudig, praktisch en inspirerend. Zowel persoonlijk als in de samenleving. Een echte aanrader!’ – Wibo Koole, auteur van o.a. Mindful werken
Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media