HomeMediaBoekrecensies/ te recenserenHoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen

Hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen

Afbeeldingsresultaat voor hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen

In de wetenschap heersen hardnekkige vooroordelen over vrouwen. Zo zouden zij minder sterk, minder technisch en minder intelligent zijn dan mannen. Vandaar ook dat de wetenschap, altijd al gedomineerd door mannen, vrouwen systematsich uitsloot.

In Ondergeschikt ontmaskert Angela Saini veel ingesleten 'waarheden' over vrouwen als vooroordelen en mythen. Dat doet ze met overdonderend wetenschappelijk bewijs en pakkende voorbeelden, vooral uit de neurowetenschap, psychologie, geneeskunde, antroplogie en evolutiebiologie. Als er al sekseverschillen bestaan, blijken die bovenal cultureel bepaald, niet biologisch.

Saini levert in haar boek munitie in de strijd tegen zogenaamd wetenschappelijke maar in wezen zeer vrouwonvriendelijke ideeën. Echte wetenschap is juist gebaat bij de inbreng van vrouwen.

Uitgeverij: Ten Have. ISBN: 9789025906344

Te recenseren!

Laatst aangepast op maandag, 09 april 2018 14:18

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media