HomeMediaBoekrecensies/ te recenseren

Heb je interesse om dit boek te recenseren? Mail ons.

boek12345

Wij, burgers – cliënten - ouderen, willen zelf voor onze belangen en verlangens opkomen. De tijd is voorbij dat we bij voorbaat groot vertrouwen hebben in ‘burgers met aanzien’; want iedereen is notabel. Goed luisteren naar wat mensen met ervaringen te vertellen hebben, blijkt steeds weer een hele opgave voor politici, wetenschappers en deskundigen. Burgerzeggenschap is weerbarstig. De stem van degene om wie het primair gaat, zijn we in vele vormen opnieuw aan het organiseren. In dit boek breken we een lans voor het ervaringsspreken; voor de ontwikkeling van kennis en kunde die bij de mensen met ervaringen voorhanden is.                                             

Te recenseren!

Lees meer...

vrijbewijs

In Vrijbewijs laten Marina van der Wal en Bram Bakker met veel humor zien hoe je omgaat met pubers en de onvermijdelijke gesprekken over seks. Dit boek maakt de seksuele voorlichting een stuk makkelijker en laat zien dat de manier waarop je als ouders met elkaar omgaat een grote invloed heeft op de manier waarop kinderen denken over relaties en intimiteit. In deze veranderde wereld moeten ouders en opvoeders zich opnieuw leren verhouden tot seksualiteit en de manier waarop ze daarover praten met hun kinderen. Op basis van hun eigen ervaringen en de meest recente onderzoeken geven opvoedkundige Marina van der Wal en psychiater Bram Bakker informatie over hoe je je kind het best op weg kunt helpen bij liefde en seks.                                        

Te recenseren!

Lees meer...

9789020213065-liefdesroep-l-LQ-f

Liefdesroep is het (logische) vervolg op de bestseller Liefdesbang van Hannah Cuppen. In haar eerste boek Liefdesbang besprak Hannah Cuppen bindingsangst en verlatingsangst en wat je hieraan kunt doen. In haar tweede boek Liefdesroep pakt zij wederom een thema aan waar velen mee worstelen. Iedereen zoekt in zijn of haar leven naar invulling, vervulling en passie. Met of zonder een romantische relatie gaat het erom dat we vaak vergeten - of niet durven - om ons hart te volgen. Op haar eigen, aansprekende wijze roept Hannah Cuppen op, ze begeleidt, daagt uit en geeft praktische adviezen en voorbeelden om dit universele thema 'luisteren naar de roep van je hart' toegankelijk te maken. Als je voor jezelf en je passies durft te kiezen wordt je nu eenmaal een gelukkiger mens!

'Als je de moed hebt om te kiezen voor de roep van je hart vind je niet alleen belangrijke levenslessen maar ook je diepste vervulling. Dit boek nodigt je uit om jouw unieke liefdesroep te volgen als richtingwijzer naar een bezield en vervuld leven' - Hannah Cuppen

Te recenseren!

Lees meer...

energieke vrouwen

Gerecenseerd door: Miranda Beeren

Inspirerend boek, zeker in deze tijd waarin er veel belangstelling is voor de rol van voeding op onze algehele gezondheid, welbevinden en prestaties.

In de hedendaagse media zijn er vele meningen, dieetstromen, voedingsdeskundgen en lifestyle coaches die elkaar geregeld tegenspreken en het moeilijk maken door de bomen het bos te kunnen zien. Een titel als deze nodigt vrouwen uit die op zoek zijn om het uiterste uit zichzelf te halen en daarbij enkel met aanpassingen in de dagelijkse routine van voedinginname hun optimale opbrengst willen behalen.

Ik mis echter wel een structurele onderbouwing of duidelijk terug te voeren recensies, zeker zodra er mijns inziens controversiële of zelfs discutabele stellingen worden geponeerd.

Al met al wel luchtig, vlot en goed leesbaar  geschreven en goed bruikbaar, voor diegene die enige houvast in alle rondcirculerende adviezen wil.

Alsnog geef ik wel de waarschuwing altijd zelf kritisch te blijven en niet klakkeloos alles tot in de details en in overvloed op te volgen.

Alles met mate!!

 

Lees meer...

strala yoga

Gerecenseerd door: Marianne Leenders

Tara Stiles is een yogadocente die haar eigen methode heeft ontworpen, Strala yoga. Zij beschrijft haar lessen en methode als een vloeiende beweging, ondersteunt door de ademhaling. Dit in tegenstelling tot andere yoga methoden die zich meer op de afzonderlijke houdingen toeleggen. In de Strala methode worden de bekende yoga-houdingen wel gebruikt maar deze gaan vloeiend in elkaar over en worden zo  een cyclus van bewegingen. Op deze manier is het prettiger om te doen en kom je toch verder in de beweging. Volgens Tara worden je bewegingen soepeler en vloeiender en voelen lichter aan door gebruik te maken van je ademhaling op het juiste moment. Zij noemt dit de adem-body connectie. Ze benadrukt ook dat je de bewegingen alleen moet doen als ze goed voelen en anders meer rust ertussendoor kunt nemen. Ze geeft voorbeelden van een beweging-cyclus met en zonder adem-aanwijzingen. De oefeningen zijn niet altijd eenvoudig maar door ze in een vloeiende lijn te beoefenen lijken ze dat wel. Op deze manier kun je meer dan je denkt zonder extra inspanning.

Vervolgens gaat ze in op natuurlijk bewegen; efficiënter bewegen met zo min mogelijk inspanning. Dit begint in het midden van je lichaam en  de bewegingen gaan in elkaar over in bewegingsfrases. Haar idee is dat met hulp van natuurlijk en soepel bewegen ook je leven vloeiender verloopt en je gedachten beter stromen. Ze geeft voorbeelden van een cyclus van houdingen om beter te slapen, tegen stress, om te chillen, voor krachtsopbouw en voor herstel. Het boek eindigt met een 30 dagen programma, waarin ze teruggrijpt op de beschreven voorbeelden en deze combineert met focussen op de ademhaling.

Het boek ademt een wat Amerikaanse, met superlatieven doorspekte sfeer. De afbeeldingen van de opeenvolgende bewegingen die in een cirkel of slangvorm worden afgebeeld zijn leuk en duidelijk. Je ziet dat Tara haar werkend leven als danseres is begonnen. Het lijkt niet gemakkelijk voor mensen die niet veel ervaring met yoga hebben, maar wel uitdagend. Al met al een fascinerende methode die wel wat vraagt van de beoefenaar.

 

 

Lees meer...

basisboek ethiek en recht 9789461055361 nieuw 2d hr w215Gerecenseerd door: Marianne Leenders, anesthesioloog/pijnbehandelaar

Boom filosofie, 2016. Ean: 9789461055361.

Basisboek Ethiek en recht in de gezondheidszorg

Johan Legemaate en Guy widdershoeven (redactie)

Dit boek is geschreven voor onderwijs aan studenten geneeskunde, maar ook voor de arts die dit niet in haar opleiding heeft gehad biedt het een schat aan informatie.

Lees meer...

aboekGerecenseerd door: Hedwig Grooten

Astrid Indekeu is onderzoeker aan het Karolinska Instituut in Stockholm en aan de KU in Leuven. Zij is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen.

Anders en toch gewoon / families na donorconceptie is een toegankelijk boek. Rijk aan de ervaringen van lotgenoten.

Voor dit boek interviewde Indekeu honderden mensen. Het boek gaat in op de meest gestelde vragen van (wens)ouders die hun gezin vormden na donorconceptie. Het heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt, van ouders met een kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen.

Het boek is overzichtelijk en voor biedt nuttige informatie voor (wens)ouders, familie, vrienden en professionele hulpverleners. Het gaat in op een aantal praktische vragen zoals: wat vertel je familie en omgeving over donorconceptie? Wat deel je familie en omgeving over situaties rond onvruchtbaarheid en de weg naar donorconceptie? Hoe gaat het in de praktijk te werk en wat zijn belangrijke aandachtspunten? Wat vertel je een kind, hoe en wanneer? Er is oog voor veranderende kaders en discussies in onze maatschappij rond onvruchtbaarheid en rond donorzwangerschappen en de langetermijnimplicaties. Ontwikkelingen zorgen voor meer mogelijkheden en meer dilemma’s.

Ook juridische aspecten komen in het boek aan bod (zowel voor Nederland als voor België)

Tot slot is er een zeer uitgebreide litteratuurlijst en een lijst met interessante links over donorconceptie, adoptie, pleegzorg en leven zonder kinderen.  

Bespreking:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen van (wens)ouders en donorkinderen geeft dit boek een overzichtelijk beeld van belangrijke psychosociale aspecten van donorconceptie. Het boek is breed opgezet, actueel en geeft duidelijkheid en inzicht als je vragen heb m.b.t. gekende en anonieme eiceldonatie of sperma- embryo donatie. Daarbij laat het ook de families zelf aan het woord. Op een openhartige manier worden mogelijkheden, keuzes en dilemma’s, praktijk, tegenvallers, valkuilen en aanbevelingen besproken.

Het boek is objectief en geeft aandacht aan zowel de praktische technische gang van zaken als ook de vele emotionele en maatschappelijke aspecten die komen kijken bij dit traject en erna.

Een pluspunt van het boek is de duidelijke indeling.

Bij de interviews met ouders en kinderen  is veel plaats ingeruimd voor psychosociale aspecten en de veelheid van emoties en van ouders, kinderen, donoren, familie en omgeving. Deze illustraties van de problematiek maken dat de informatie soms wat gefragmenteerd aan de orde komt. Daarbij kan nog aangetekend worden dat de geïnterviewden in de vele citaten soms een Zuid-Nederlands vocabulaire gebruiken. Voor degenen die zich graag in alle aspecten rond het thema interesseren is dit geen bezwaar. Anders en toch gewoon is zeker een lezenswaardig en toegankelijk boek.

De auteur:

Indekeu is een auteur die zeer goed op de hoogte is van alle ins- en outs met betrekking tot het onderwerp donorconceptie. Zij is wetenschappelijk adviseur voor de vzw Donorfamilies en vzw Donorkind, zie www.donorfamilies.be

Lees meer...

 

aaaaaHoe werken stimulantia nu eigenlijk? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Welke bijwerkingen zijn er te verwachten en welke maatregelen moeten daarbij genomen worden? Over ADHD-medicatie zijn veel vragen.

ADHDis een bekende aandoening bij kinderen. Medicatie kan een positief effect hebben op de aandacht en het concentratievermogen en daarbij impulsief gedrag aanzienlijk verminderen. De farmacotherapeutische behandeling van ADHD is nog steeds een thema dat discussie uitlokt: kinderen behandelen met medicatie omdat ze te druk zijn wordt terecht met argusogen gevolgd, maar deze argwaan overschaduwt ook de positieve efecten van medicatie, waardoor de afwegingen en beslissingen om wel of niet te behandelen, en hoe dan, lastig zijn. Dit boek biedt handvatten voor die beslismomenten met aansprekende praktijkvoorbeelden. In de casus wordende kernpunten en hoofdzaken kort samengevat in het kader van de praktijk.

Lannoo Campus, 2015. Ean: 9789401432993

Te recenseren!

 

Lees meer...

aaaaGerecenseerd door: Ingrid Verbeek-Starink, huisarts

Kosmos Uitgevers, 2016. Ean: 9789021562599

Lees meer...

aaaVijf gezichten van kanker Als bij journalist en schrijfster Corien van Zweden borstkanker wordt geconstateerd, ontdekt ze dat in de brugklas van haar oudste dochter vijf ouders kanker hebben. Een bizarre situatie, die de getroffen ouders en hun kinderen tot lotgenoten maakt. Wat richt kanker in al die gezinnen aan? Hoe gaat iedereen met de ziekte om? Wat verandert er in hun leven? En hoe houd je je staande terwijl het leven op zijn kop staat? Een hapje uit de zon biedt houvast en herkenning aan iedereen die met kanker te maken krijgt. Persoonlijke verhalen en professionele meningen zijn samengevoegd tot een gelaagd verslag van de impact van deze ziekte.


Uitgeverij Cargo, augustus 2016. Ean: 9789023497974

Te recenseren!

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media