HomeMediaBoekrecensies/ te recenseren

Heb je interesse om dit boek te recenseren? Mail ons.

9789020212266-stil-middelpunt-l-LQ-f

Meditaties voor spirituele bewustwording

Stil middelpunt, meditaties voor spirituele bewustwording van Steve Taylor is het tweede deel in de serie 'Een Eckhart Tolle Uitgave'. De meditaties van Steve Taylor zijn mooie, poëtische overpeinzingen, die je helpen om thuis te komen bij jezelf. Ze leiden je op een kalme manier weg uit de hectiek van alledag, naar het stille middelpunt in jezelf. 55 krachtige reflecties en meditaties, voor iedereen die inspiratie en steun zoekt op de weg naar binnen. Met een voorwoord van Eckhart Tolle.

AnkhHermes, maart 2016. Ean: 9789020212266

Te recenseren!

Lees meer...
dementie

Dementie: een groeiend probleem
Een andere kijk is daarom gewenst

In Nederland lijden zo’n 140.000 mensen aan alzheimer. Zij vormen hiermee een meerderheid van de 260.000 mensen die een vorm van dementie hebben. Dit aantal zal tot 2050 naar verwachting stijgen tot ruim 400.000. Er is (nog) geen medicijn tegen dementie, de zorg verandert naar een vorm waarin steeds meer mensen langer thuisblijven, met alle gevolgen van dien voor (mantel)zorgers. Dit vraagt om een andere kijk op dementie. Megan Carnarius biedt deze kijk in haar boek Anders kijken naar alzheimer, een warme en liefdevolle benadering van een ziekte die velen treft.

Kijken naar mogelijkheden
De ziekte van alzheimer heeft een enorme impact op het leven van patiënten en hun naasten. Nu al zorgen 300.000 mensen thuis voor iemand met dementie. Alzheimer zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Vaak wordt alzheimer voornamelijk klinisch en als een onontkoombaar lot benaderd. Een andere kijk op deze ziekte is daarom gewenst. Megan Carnarius gaat in haar boek niet voorbij aan de beperkingen die dementie met zich meebrengt, maar laat óók zien wat er allemaal nog wél mogelijk is. En wat het scheppen van een liefdevolle en warme omgeving voor de kwaliteit van leven kan doen. Dit boek staat vol tips, therapieën, technieken en verhalen die de taak van partners, familieleden en zorgverleners kunnen verlichten.

Over de auteur
Megan Carnarius is specialist op het gebied van alzheimer. Zij is geschoold in de Verenigde Staten en Europa en heeft daardoor een internationale en brede kijk op de aanpak van alzheimer en andere vormen van dementie.

Bekijk hier het eerste hoofdstuk http://issuu.com/vbku/docs/anders_kijken_naar_alzheimer_megan_

AnkhHermes Promotie, maart 2016. Ean: 9789020212648

Te recenseren!

Lees meer...

Haring aan de Seine

Marjoleine vertrekt in de jaren tachtig met haar 14 jaar oudere liefde Boy naar de Franse hoofdstad om samen een nieuw leven op te bouwen. Er waait op dat moment een frisse wind – de net gekozen socialistische president Mitterand belooft verandering. Samen starten ze een bescheiden winkelketen, waarin ze haring, paling, zalm en kaviaar verkopen. Al snel wordt het een succes. Ze krijgen een boeiend sociaal leven en hun zoon wordt geboren. Ze vinden steeds makkelijker hun weg in de complexe stad. Maar er zit een keerzijde aan hun succes: Boy gaat meer en meer drinken en Marjoleine raakt hem langzaam maar zeker kwijt. Toch blijft ze.

De Geus, januari 2016. Ean: 9789044533897

Te recenseren!

Lees meer...

9200000050139157

Iedereen heeft tegenwoordig wel ergens last van. Tenminste, zo lijkt het. Steeds meer volwassenen en kinderen lopen sociaal of emotioneel vast, of hebben vage fysieke klachten. Behandelaren proberen deze problemen te vangen in diagnoses als depressie, ADHD, hechtingsstoornis of PTSS. Vaak met de boodschap: "U moet er maar mee leren leven" of "Medicijnen zijn de enige oplossing".

Kan het dan echt niet anders? Baukje van Leeuwen bewijst van wel. Ze legt feilloos de oorzaak van alle 'welvaartsziekten' bloot én biedt een blijvende oplossing. Met de door haar ontwikkelde CREF Methode is vrijwel altijd verbetering en zelfs 'genezing' mogelijk, hoe diepgeworteld de kwaal of klacht ook is. 'Onbehandelbare' fysieke of mentale klachten verdwenen en een'label' was niet meer aan de orde.
Dit boek:

  • - geeft inzicht in factoren die je fysieke en mentale gezondheid ondermijnen;
  • - legt uit hoe je brein werkt en hoe onbewuste overlevingsstrategieën ontstaan;
  • - laat zien hoe de CREF Methode stap voor stap een blijvende oplossing biedt - zónder medicijnen.

Booklight ,oktober 2015. Ean: 9789491472

Te recenseren!

Lees meer...

opvoedenIedere ouder wil zijn of haar kinderen natuurlijk zo goed mogelijk opvoeden: vol liefde, aandacht en geduld. Maar in de praktijk valt het niet mee om altijd maar kalm en begripvol te blijven. Van dreinende peuter tot opstandige puber: iedere leeftijd brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Susan Stiffelman geeft in Opvoeden in het NU praktische oefeningen en tips om op een andere, meer mindful manier met kinderen om te gaan. De basis is van Eckhart Tolle: wees in het nu en heel bewust bij je kinderen.

Ouderschap als spirituele oefening

Kinderen houden je een spiegel voor, een dijk van een cliché, maar daarom niet minder waar. Zodra je dat erkent, kun je je eigen onbewuste patronen gaan herkennen én overwinnen. Opvoeden in het NU laat ouders zien hoe zij het ouderschap op deze manier kunnen transformeren tot een spirituele oefening. Susan Stiffelman en Eckhart Tolle dragen strategieën aan die helpen om bewuster om te gaan met de ups en downs die opvoeden nu eenmaal met zich meebrengen. Ze beschrijven de kwaliteiten die je als ouder nodig hebt om kinderen op te voeden tot volwassenen die bewust, zelfverzekerd en zorgzaam zijn. En leren je uiteindelijk de praktische hulpmiddelen die zij aanreiken te gebruiken om op te voeden in het NU, door te antwoorden met flexibiliteit en bewuste keuzes in plaats van te reageren uit frustratie, woede of angst. Het boek staat vol tips en oefeningen die je direct en makkelijk kunt toepassen. Ook de vele en herkenbare praktijkvoorbeelden maken het boek toegankelijk.

Ankh-Hermes Promotie, oktober 2015. Ean: 9789020212204

Lees meer...

spiritueleJij bent de kracht zelf
Spirituele intelligentie (SQ) is de motor die je persoonlijke groei aandrijft, waarmee je bepaalt wat echt bij je past en die je in staat stelt de juiste keuzes in het leven te maken. Spirituele intelligentie gaat over inspiratie, creativiteit, wijsheid, geluk, liefde, passie en compassie en biedt de sleutels tot een optimaal leven. Wie zijn Spirituele Intelligentie wil ontdekken en ontwikkelen, kan zich geen betere leermeester wensen dan Altazar Rossiter. Hij legt in zijn boek gepassioneerd en begrijpelijk uit wat Spirituele Intelligentie (SQ) is en geeft je de handvatten om het te ontwikkelen.

In het hol van de leeuw
Altazar Rossiter heeft een achtergrond als ingenieur in de olie-industrie. Bovendien heeft hij een phd in semantiek en psycholinguïstiek en is daarnaast een begenadigd muzikant. Een op het oog paradoxale combinatie van een meester die spirituele ontwikkeling faciliteert en tegelijkertijd boorplatformen ontwerpt. Altazar vindt zelf dat hij nergens meer van waarde kan zijn dan in het hol van de leeuw. Daar kan hij het verschil maken. Zijn ervaring en achtergrond gebruikt hij in zijn methode voor spirituele bewustwording.

Down-to-earth
De manier waarop Altazar Rossiter te werk gaat is heel down-to-earth. Hij legt uit wat Spirituele intelligentie is, verduidelijkt dit met voorbeelden uit zijn eigen leven of dat van anderen en geeft oefeningen om SQ te trainen. Alles komt daarbij uit jezelf, hij legt niets op.

Ankh-Hermes Promotie, oktober 2015. Ean: 9789020212303

Te recenseren!

Lees meer...

9789021558882-de-vitale-vrouw-l-LQ-f

Na je 40ste begint je leven pas! Vrouwen tussen de 40 en 50 gaan anders om met zorgen en beginnen weer wat meer aan zichzelf te denken. Waar krijg ik tijd en ruimte voor, qua zelfontwikkeling,werk en hobby’s? En hoe pas je dat in in een leven waarin je kinderen nog thuis wonen, je naar kantoor moet, je ouders hulpbehoevend worden en de overgang om de hoek komt kijken? De methode uit dit boek helpt een plan te maken om al je wensen daadwerkelijk te realiseren. Want als je 40 bent, heb je nog alle tijd om je dromen waar te maken.

Kosmos Uitgevers, mei 2015. Ean: 9789021558882

Te recenseren!


Lees meer...

verborgen zin van dementieDe verborgen zin van dementie van Hans Stolp biedt een andere kijk op dementie: vanuit het hart.In De verborgen zin van dementie beschrijft Hans Stolp een andere manier van omgaan met dementie en dementerenden, namelijk vanuit het hart. Op dit moment lijden in Nederland zo'n 260.000 mensen aan dementie en dit worden er elk jaar meer. Hans Stolp geeft met zijn andere kijk op dementie een mogelijke oplossing voor dit snelgroeiende maatschappelijke probleem.Van buitenaf gezien lijkt dementie zinloos: wat is de betekenis van geheugenverlies of het niet meer herkennen van geliefden? Hans Stolp ziet het zo: dementerenden maken een transformatie door richting zachtheid en vrijheid, die ervoor zorgt dat zij na de dood zonder al te zware (onverwerkte) lasten kunnen binnentreden in de geestelijke wereld.

AnkhHermes Uitgeverij, maart 2015. Ean: 9789020211467

Te recenseren!

Lees meer...

 

Dit boek van de spreekster tijdens de Zorginnovatiereis is een inspirerend boek waarin zij haar kennis over het feminisme en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, gezondheid en emancipatie beschrijft. Zij illustreert dit met voorbeelden uit vooral ontwikkelingslanden om aan te geven hoe belangrijk het is dat feministische waarden niet op zichzelf staan, maar naar gendergelijkheid moet worden gestreefd en dit kan niet zonder mannen en hen te laten delen in de voordelen die het ook hen biedt. Van der Gaag noemt bestaande valkuilen zoals normen omtrent mannelijk en vrouwelijk gedrag, het verschil in salaris, huiselijk geweld, onderliggende machtsverhoudingen, de dubbele belasting van vrouwen door werk, huishouden en gezin maar beschrijft ook de ' fatherhood revolution' waarin mannen veel meer dan vroeger betrokken willen zijn bij het gezinsleven en hier steeds meer waarde aan gaan hechten. Een boeiend boek voor wie de discussie over gender in een breder perspectief wil trekken.

Nikki van der Gaag, Feminism & Men, Zed books London, 2014 ISBN 9781780329123 hb     

 

 

Lees meer...

image-2014-06-04Uitgeverij: Quist

Voorpublicatie en eerste verhaal uit het boek Mijn Dikke - Ik dat op 14 maart 2014 zal verschijnen.

Te recenseren en nodigt het verhaal uit tot verder lezen?

 

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media