HomeMediaBoekrecensies/ te recenseren

Heb je interesse om dit boek te recenseren? Mail ons.

verborgen zin van dementieDe verborgen zin van dementie van Hans Stolp biedt een andere kijk op dementie: vanuit het hart.In De verborgen zin van dementie beschrijft Hans Stolp een andere manier van omgaan met dementie en dementerenden, namelijk vanuit het hart. Op dit moment lijden in Nederland zo'n 260.000 mensen aan dementie en dit worden er elk jaar meer. Hans Stolp geeft met zijn andere kijk op dementie een mogelijke oplossing voor dit snelgroeiende maatschappelijke probleem.Van buitenaf gezien lijkt dementie zinloos: wat is de betekenis van geheugenverlies of het niet meer herkennen van geliefden? Hans Stolp ziet het zo: dementerenden maken een transformatie door richting zachtheid en vrijheid, die ervoor zorgt dat zij na de dood zonder al te zware (onverwerkte) lasten kunnen binnentreden in de geestelijke wereld.

AnkhHermes Uitgeverij, maart 2015. Ean: 9789020211467

Te recenseren!

Lees meer...

grote mGerecenseerd door: Ingrid Pladdet

Uitgeverij Réunion. Ean: 9789079263158

Lees meer...

autisme vooruitEr zijn veel wetenschappelijke theorieën over autisme maar in de dagelijkse praktijk moeten familieleden, hulpverleners, leerkrachten en werkgevers zelf de weg zoeken in wat voor hen werkt in de omgang met mensen met autisme.

Dit toegankelijke boek, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring, bevat 101 inspirerende tips en oplossingen voor mensen die ondersteuning zoeken bij de omgang met mensen met autisme maar geen tijd hebben om zich te verdiepen in allerlei theorieën.

Pers LannooCampus, november 2014. Ean: 9789401421232

Te recenseren!

Lees meer...

autismkeConcreet stappenplan voor mensen met autisme

Mensen met autisme hebben vaak moeite met het houden van overzicht van tijd. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn dagschema’s die als een concrete en visuele vorm van communicatie de nabije toekomst verduidelijken en voorspelbaarheid bieden.

Dit praktijkboek helpt hulpverleners en begeleiders door middel van een concreet 10-stappenplan bij het opstellen van individuele dagschema’s die stress rondom tijd verminderen.

Het boek kan ook gebruikt worden bij de begeleiding van mensen met dementie, een verstandelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel.

Pers LannooCampus, november 2014. Ean: 9789401421485

Te recenseren!

Lees meer...

handboek kankerWie de diagnose kanker krijgt, gaat vaak op zoek naar mogelijkheden om zelf zoveel mogelijk controle uit te kunnen oefenen. In die zoektocht beland je op internet in een wirwar aan informatie over mogelijke behandelingen en (alternatieve) geneeswijzen. Hoe kun je beoordelen of iets wel of niet goed voor je is? Handboek Kanker van arts Henk Fransen biedt uitkomst. Het combineert op unieke wijze reguliere en alternatieve geneeswijzen, zonder het een of het ander af te wijzen: een unicum in de medische wereld.

70% op zoek naar alternatieven
Naast de reguliere behandeling gaat ongeveer 70% van de patiënten bij kanker op zoek naar alternatieven. Soms is dit moeilijk bespreekbaar met de behandelend arts. Handboek Kanker geeft houvast om effectief aan de slag te gaan met alternatieve behandelingen in combinatie met de reguliere. Aan bod komen onder andere het nut van zo’n combinatie-aanpak, mogelijkheden om op een natuurlijke manier je afweer te versterken, niet-giftige behandelingen en emotioneel-geestelijke factoren.

Praktische opzet
Handboek Kanker heeft een praktische opzet: met behulp van tests bepaal je waar jouw sterke en zwakke punten liggen (bijvoorbeeld op het gebied van voeding, supplementen of geestelijk welzijn). Ook bevat het boek diverse stappenplannen (het ‘tien-stappenplan bij kanker’, het ‘zeven-stappenplan om je voeding te verbeteren’).

Ankh-Hermes Promotie, november 2014. Ean: 9789020211269

Te recenseren!

Lees meer...

 

Dit boek van de spreekster tijdens de Zorginnovatiereis is een inspirerend boek waarin zij haar kennis over het feminisme en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, gezondheid en emancipatie beschrijft. Zij illustreert dit met voorbeelden uit vooral ontwikkelingslanden om aan te geven hoe belangrijk het is dat feministische waarden niet op zichzelf staan, maar naar gendergelijkheid moet worden gestreefd en dit kan niet zonder mannen en hen te laten delen in de voordelen die het ook hen biedt. Van der Gaag noemt bestaande valkuilen zoals normen omtrent mannelijk en vrouwelijk gedrag, het verschil in salaris, huiselijk geweld, onderliggende machtsverhoudingen, de dubbele belasting van vrouwen door werk, huishouden en gezin maar beschrijft ook de ' fatherhood revolution' waarin mannen veel meer dan vroeger betrokken willen zijn bij het gezinsleven en hier steeds meer waarde aan gaan hechten. Een boeiend boek voor wie de discussie over gender in een breder perspectief wil trekken.

Nikki van der Gaag, Feminism & Men, Zed books London, 2014 ISBN 9781780329123 hb     

 

 

Lees meer...

kunst van alleen zijnGerecenseerd door: Marianne Leenders

Ten Have Promotie, oktober 2014. Ean: 9789025904203

Lees meer...

Zelfdoding bij kinderen en jongerenGerecenseerd door: José Konings, huisarts

LannooCampus, oktober 2014. Ean: 9789401421478

Lees meer...

oerspronkelijke keukenGerecenseerd door: Marianne Leenders

Yvonne van Stigt, augustus 2014. Ean: 9789081772860

Lees meer...

stop met stressenHet eerste hulpboek voor tieners met een (bijna) burn-out. Ruim een derde van de scholieren ervaart wekelijks en maar liefst een derde van de tieners dagelijks stress door school of studie. En een kwart van de ondervraagde scholieren zegt wel eens burn-out symptomen te hebben gehad...

Een burn-out, dat is toch voor volwassenen? Niet dus. Ook steeds meer tieners melden zich bij de huisarts of psycholoog met burn-out klachten.

We leven tenslotte in een prestatiemaatschappij, waar al op de middelbare school veel jongeren een enorme druk voelen om te presteren. Uit nieuw onderzoek˟ blijkt dat maar liefst 76% van de scholieren deze druk als hoog ervaart. En dat bijna de helft van de scholieren wel eens thuisblijft met het gevoel oververmoeid of opgebrand te zijn. Door een druk actief leven naast school en de constante aanwezigheid van de sociale media (twitter en facebook) wordt de druk nog eens flink opgevoerd. Echter, de diagnose burn-out ontbreekt nog in het psychologisch handboek DSM en bestaat dus officieel niet...

Stop met stressen, het eerste hulpboek voor tieners/middelbare scholieren met nieuwe inzichten, steun en handige tips voor jongeren (en hun omgeving) die dreigen te bezwijken onder de stress. Een eerste stap naar een stresslozer bestaan.

LannooCampus, september 2014. Ean: 978 94 014 1835 5

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media