HomeMediaFeiten en CijfersOver selectie van geneeskunde studenten: man is vrouw?

Over selectie van geneeskunde studenten: man is vrouw?

Selectie op basis van geslacht is verboden, en toch wordt her en der gesuggereerd dat er iets moet gebeuren aan het nog steeds (licht) groeiende aantal vrouwelijke geneeskunde studenten. Voor de geïnteresseerden in selectie van medisch studenten is onlangs een proefschrift verschenen van Susanne Lucieer Selecting students for medical education (2016, Erasmus MC Rotterdam) waarin zij aantoont dat een hoge score op kennistoetsen de kans op slagen groter maakt, terwijl diegenen die hoog scoren op niet-cognitieve testen vergelijkbare scores hebben als studenten die zijn ingeloot. Verder vond zij dat ‘self regulatory skills’ zoals reflectie belangrijk zijn,  maar dat deze goed aangeleerd kunnen worden tijdens de studie. Er is geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Ook onderzocht zij welke factoren van invloed waren om in opleiding voor heelkunde te komen. Hoge scores op kennistoetsen en mogelijk hoge scores voor wiskunde op het vwo lijken de kans op slagen te vergroten en daar lijkt het dat mannen hier iets in het voordeel zijn.


Navraag bij Susanne leert dat in het grootste deel van het onderzoek naar de selectie van studenten voor de studie geneeskunde niet is gekeken naar man vrouw verschillen en ik vind dit opmerkelijk. Het is heel lastig om inzicht te krijgen in overwegingen voor bepaalde vormen van selectie en de eventuele invloed op de instroom van mannen en vrouwen. Natuurlijk mag er niet geselecteerd worden op basis van sekse, maar regelmatig krijgen we te horen dat er te veel vrouwen geneeskunde gaan studeren (voor de meest recente cijfers, zie elders in de nieuwsbrief). Als je iets zou willen veranderen moet je ten minste inzicht hebben in overwegingen om aan te melden en geselecteerd te worden. Weet jij meer over selectie van medisch studenten of heb je interesse om je hierin te verdiepen? Laat het ons weten.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media