HomeMediaFeiten en CijfersVrouwen in de wetenschap

In Nederland is slechts 18% van de hoogleraren vrouw, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. Dat is een toename van een kleine 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt boven de 50%.

Bij elke volgende stap op de wetenschappelijke carrièreladder neemt het aandeel vrouwen drastisch af: van 43% naar 39% naar 26% bij respectievelijk promovendi, universitair docenten (UD) en universitair hoofddocenten (UHD). Het zal nog tot 2054 duren voordat er een evenredige M/V-verdeling onder hoogleraren is ontstaan. Meer cijfers over de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016 van de Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

uu-infographic-vrouwen-in-de-wetenschap

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media