HomeMediaFeiten en CijfersLNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015

LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015

Met veel plezier brengen wij u op de hoogte van het verschijnen van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015. De Monitor 2015 geeft inzicht in het actuele percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in wetenschappelijke organisaties.

Sinds 2003 is de Monitor elke drie jaar uitgebracht door Stichting de Beauvoir in samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Dit jaar fuseerde Stichting de Beauvoir met het LNVH, waarmee het uitgeven van de Monitor een taak van het LNVH is geworden.

Uit de Monitor 2015 blijkt dat aan de Nederlandse universiteiten 17,1% van de hoogleraren-fte’s door vrouwen ingevuld wordt: een toename ten opzichte van de vorige Monitor. Nederland staat daarmee op de drie na laatste plek in de rangschikking van EU-landen op basis van vertegenwoordiging van vrouwen binnen de wetenschap, net als in de vorige Monitor. Bovendien neemt het aandeel vrouwelijke hoogleraren in de Nederlandse wetenschap maar langzaam toe: met een gelijkblijvend groeitempo komt een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de groep hoogleraren pas in 2055 in zicht. Dat langzame groeitempo in het aandeel vrouwelijke hoogleraren laat zich overigens niet verklaren door de afwezigheid van gekwalificeerde vrouwelijke wetenschappers. Er is nu al (meer dan) voldoende potentieel onder vrouwelijke universitair hoofddocenten om in de nabije toekomst vertrekkende hoogleraren op te volgen.

Klik hier om de Monitor te downloaden.

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media