HomeMediaReporting Sex, Gender, or Both in Clinical Research?

Reporting Sex, Gender, or Both in Clinical Research?

Virtually every clinical research report includes basic demographic characteristics about the study participants, such as age, and how many participants were male/menor female/women.Someresearch articles refer to this latter variable as sex, others refer to it as gender. As one of the first pieces of data reported, the importance of including sex appears undisputed. But what does the sex-gender category really entail, and how should it be reported?

Read more..

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media