HomeMediaOpvallend hoge prevalentie herseninfarct bij vrouwen in de leeftijd tussen 25-49 jaar

Opvallend hoge prevalentie herseninfarct bij vrouwen in de leeftijd tussen 25-49 jaar

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Door de veroudering van de bevolking stijgt de prevalentie van beroertes. Bij een herseninfarct boven de leeftijd van 50 jaar is de prevalentie en incidentie bij mannen en vrouwen gelijk met als belangrijkste, bekende risicofactoren hypertensie, overgewicht en roken.  Echter, bij de ‘young stroke’ (< 50 jaar) is er een belangrijk verschil in prevalentie, incidentie en risicofactoren voor herseninfarcten gevonden volgens de statistieken van 3 Nederlandse bronnen (LINH, LMR, RIVM).

De auteurs van het NTVG artikel (online 12-12-2016) hebben een zoektocht door Pubmed en de Cochrane Library gevoerd om de stand van zaken te beschrijven van de hogere prevalentie van beroertes bij jonge vrouwen (leeftijdscategorie 25-49 jaar). Er wordt aandacht gevraagd voor de vrouwelijke risicofactoren die onder andere gerelateerd zijn aan de zwangerschap, namelijk diabetes, hypertensie, pre-eclampsie, eclampsie, HELLP, verhoogde stollingsneiging. Andere belangrijke vrouwelijke risicofactoren zijn; migraine, anticonceptie,  auto-immuun-gerelateerde ziekten (antifosfolipiden syndroom, systemische lupus erythematodes) en zeldzamere aandoeningen.

Hoewel het beleid in de acute fase identiek is voor jongeren en ouderen, blijft de primaire en secundaire behandeling van een zwangere een individuele afweging die bij voorkeur wordt gevoerd in multidisciplinair overleg.
Het blijft vooralsnog onduidelijk waarom deze jonge vrouwen een slechtere uitkomst hebben na een herseninfarct ten opzichte van mannen. Duidelijke richtlijnen over medicamenteus vervolgbeleid en counseling ontbreken.

Tenslotte rijst eveneens de vraag; wat kunnen we doen om een herseninfarct bij jonge vrouwen te voorkomen als we de risicofactoren herkennen? Oftewel, hoe de is follow-up van vrouwen met zwangerschaps-gerelateerde risicofactoren? Immers, deze patiëntencategorie heeft onder andere een verhoogd risico op hypertensie en diabetes in het latere leven. Wie verwijst of vervolgt na de zwangerschap de vrouwen met bijvoorbeeld pre-eclampsie? En hoelang?

- Wybrich Cnossen

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media