HomeMediaSociale gezondheidsverschillen

De verschillen in de gezondheid tussen verscheidene bevolkingsgroepen is voor ons artsen een bekend thema. Toch moeten wij ons hierdoor aangesproken blijven voelen en ons hiervoor inzetten. In een nieuw rapport van de European Social Survey wordt de studie naar de situatie in Europa uiteengezet. Nederlandse cijfers laten zien dat 6,1% van de vrouwen tegen 4,1% van de mannen een zeer slechte gezondheid ervaren. 32,7% van de vrouwen tegen 27.3% van de mannen worden gehinderd door hun ziekte. Ook toont het rapport dat vrouwen vaker een arts bezoeken dan mannen, sociale omstandigheden spelen hierin een belangrijke rol.  In Nederland zie je dat gedrags-, werk- en leefomstandigheden een ongeveer even grote invloed hebben op de gezondheid, vrouwen zijn relatief vaker in minder gunstige omstandigheden. Kortom, helaas weinig nieuws maar daarom is het niet minder belangrijk om bij je patiënt ook eens te vragen naar zijn of haar context, want wellicht ligt daar ook een opening naar een betere gezondheid.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media