Print deze pagina

Landelijke Publieksdag Gezondheidszorg M/V 26 november jl.

“Vrouwen krijgen vaak niet de goede zorg omdat er onvoldoende kennis is over man/vrouw verschillen in de gezondheidszorg”

Landelijke Publieksdag Gezondheidszorg
Vlnr: Yolande Appelman, Wouter Hehenkamp, Gerdie Verbeet
Fotograaf: Ivar van Teylingen

 

Er moet meer erkenning komen voor de potentiële verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot ziekten. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven van vrouwen en mannen én worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt. Dit was de inzet van de Landelijke Publieksdag Gezondheidszorg M/V gehouden op 26 november jl. georganiseerd door Zus&Zorg in samenwerking met VUmc interventiecardioloog Yolande Appelman en gynaecoloog Wouter Hehenkamp.

De ochtend stond in het teken van de opening van het Women’s Health Research Fund, dat werd gelanceerd met een fantastische speech van Gerdie Verbeet, de ambassadeur van het nieuwe fonds. Sinds vrouwen actief participeren in de maatschappij zijn vooral de vrouwspecifieke problemen zoals menstruatie- en overgangsklachten ook aanwezig op de werkvloer. Maar helaas mag er vaak niet over gesproken worden. Dit zou toch echt anders moeten. Immers, het is belangrijk in het leven van een vrouw en heeft ook zijn weerslag op de (privé/werk) omgeving. Verzuim op het werk kan voorkomen worden door aandacht en begeleiding. Menopauze was ook het onderwerp van het nieuwe boek van Isa Hoes en Medina Schuurman “Te Lijf” dat vorige maand werd uitgegeven. Medina kwam zelf vertellen hoe verrast ze was door “de overgang” en dat ze letterlijk niet wist wat voor impact dat zou hebben op haar leven. De ochtend werd begeleid door Jannet Vaessen, directeur van WomenINC de organisatie die penvoerder is van de Alliantie Gender&Gezondheid en in Nederland dit onderwerp agendeert.  Op het gezondheidsplein stonden diverse kraampjes met producten en kon er informatie over gezonde leefstijl en voeding worden verkregen. Ook was er gelegenheid voor een speeddate met de medisch specialist.

In de middag waren er presentaties van specialisten die vertelden over M/V verschillen binnen diverse ziektebeelden. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat symptomen van een hartinfarct bij vrouwen minder goed herkend worden, omdat zowel vrouwen als artsen dit beeld minder goed herkennen. Een bepaalde vorm van reuma wordt bij vrouwen gemiddeld 5jaar later vastgesteld omdat het ziektebeeld zich bij vrouwen anders presenteert. En zo waren er meer voorbeelden te noemen waarbij duidelijk werd dat we bij symptomen, behandeling en diagnostiek te lang uit zijn gegaan van de mannelijke norm. Deze dag is voor velen een start om zich verder te verdiepen en met een andere bril te kijken naar het vrouwenlichaam, immers we wisten allang dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen toch?

Wilt u onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen steunen dan kan dat via IBAN: NL 46 INGB 000 000 4818 Tnv:  Stichting VUmc Fonds, Amsterdam; Ovv WHRF  Hart- en vaatziekten vrouwen.

- Yolande Appelman