HomeMediaVrouwelijke internist, beter resultaat

Vrouwelijke internist, beter resultaat

Amerikaans onderzoek toont dat vrouwelijke internisten in vergelijking met of tot? mannelijke collega’s minder sterfte en heropnames van patiënten hebben.

In een recent artikel* in Jama (Journal of the American Medical Association/internal medicine) vergelijken de auteurs sterfte en heropname cijfers in ziekenhuizen in de Verenigde Staten voor patiënten die door mannelijke respectievelijk vrouwelijke artsen worden behandeld.

Er werd gekeken naar ongeveer 1,5 miljoen ziekenhuisopnames van patiënten van 65 jaar en ouder, in de periode januari 2011 tot december 2014. De patiënten werden door algemeen internisten behandeld. Het betrof 10 ziektebeelden, waaronder longontsteking, COPD, hartfalen, interne bloedingen en urineweginfecties.

Bij mannelijke artsen overleed gemiddeld 11,49% van hun patiënten binnen 1 maand, bij vrouwelijke artsen 11,07%. Hierbij was gecorrigeerd voor patiëntfactoren (leeftijd, ernst van het ziektebeeld), maar ook artsfactoren (aantal werkuren, ziekte-ernst van hun patiëntpopulatie). Mannelijke en vrouwelijke artsen werden vergeleken binnen dezelfde ziekenhuizen. Het verschil lijkt tamelijk klein maar voor de gehele Amerikaanse bevolking betekent het toch dat als alle mannelijke artsen zouden worden vervangen door vrouwelijke artsen dit jaarlijks 32.000 sterfgevallen zou schelen! Eenzelfde verschil vond men bij het aantal heropnames binnen 1 maand: 15,57% bij mannelijke versus 15,07% bij vrouwelijke internisten.

Conclusie van de onderzoekers is dat het verschil in praktijkvoering tussen vrouwelijke en mannelijke artsen daarom dus belangrijke klinische implicaties kan hebben. Zij doelen daarbij op het feit, dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat vrouwelijke artsen over het algemeen meer en beter communiceren met hun patiënten, zich beter houden aan richtlijnen voor een behandeling en meer aandacht besteden aan preventie.

De factcheckers in de Volkskrant komen tot de conclusie dat de uitkomsten in dit onderzoek inderdaad kloppen en dat het een goed uitgevoerd onderzoek is.
Corrie Hermannprijs winnares 2016 Jeanine Roeters van Lennep, internist in het Erasmus MC, reageert als volgt: “Het is mogelijk dat de situatie in de Verenigde Staten weliswaar niet per definitie vergelijkbaar is met Nederland, maar dit is toch wel een schokkend resultaat van een goed uitgevoerd onderzoek”. Zij benadrukt wel “We moeten niet meteen massaal op zoek naar een vrouwelijke dokter, er zijn natuurlijk genoeg mannen die het goed doen”. Zij heeft wel een idee welke gender- en culturele verschillen een rol kunnen spelen: “Uit Nederlands onderzoek is al gebleken dat vrouwelijke artsen in het algemeen makkelijker een band opbouwen met een patiënt, maar ook meer oog hebben voor hun medische context en leefomstandigheden”. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit de eigenschappen zijn die het verschil maken.

- Clara Peters

* Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians
Yusuke Tsugawa, MD, MPH, PhD 1,2; Anupam B. Jena, MD, PhD 3,4,5; Jose F. Figueroa, MD, MPH 1,2; et al E. John Orav, PhD 2,6; Daniel M. Blumenthal, MD, MBA 7; Ashish K. Jha, MD, MPH 1,2,8
JAMA Intern Med. Published online December 19, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7875

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media