Monique Pelzer

Bedrijfsnaam: Personal Coaching voor Medici en Paramedici
Adres: Hendrik Sweijsstraat 19
  3065 NJ Rotterdam
E-mail: m.pelzer@xs4all.nl
Aandachtsgebied: Psychiater-psychotherapeut, ervaren in Inzichtgevend en Oplossingsgericht werken, en ACT (Acceptance en Commitment Therapie)

Samen gaan we op zoek naar hoe wij uw zelfvertrouwen kunnen vergroten zodat mogelijkheden en talenten meer naar voren komen en benut kunnen worden.
Als daar behoefte aan is dan kunnen we werken aan het bevorderen van uw inzicht in belemmerende relationele patronen (bijvoorbeeld in de omgang met patiënten en collega's) of als u dat wenst reflecteren op lastige ervaringen die u op uw werk tegengekomen bent. Ook kunnen we aandacht besteden aan een evenwichtige balans tussen werk en privé om burn-out te voorkomen. Mocht burn-out al zijn opgetreden dan gaan we werken aan herstel en preventie.

Personal Coaching voor Medici en Paramedici

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media