Mia Sol

Bedrijfsnaam: Bureau Sol
Adres: Citrushof 1
  5632 XN  EINDHOVEN
E-mail: miasol@dse.nl
Telefoonnr: 06 - 27565443
Website: http://bureau-sol.nl/
Aandachtsgebied: Intervisie, teamcoaching, loopbaancoaching, begeleiding bij transitie

Als je van baan verandert is het helemaal niet vreemd om een coaching-fase af te spreken met je leidinggevende. Als alles je boven het hoofd groeit dan zoeken we samen naar een goede uitweg, naar herstel, en hervinden van eigen regie. Wie ik ben?

Als bedrijfsarts was mijn specialisatie stress: de balans in mentale belasting-belastbaarheid. Mijn interventiemethodes zijn veranderd met de tijd: bijvoorbeeld timemanagement gaat over in energiemanagement. Acceptance en Commitment Therapy - facetten gebruik ik om te komen tot meer psychologische flexibiliteit. Dit is belangrijk zowel in je loopbaan als daarbuiten. In de loop der jaren ben ik door mijn uiteenlopende rollen en functies vertrouwd geraakt met de private en de publieke sector, met bestuur en met politiek, hetgeen me helpt om goed coach te kunnen zijn.

 

Coaches aan het woord

De Gun-factor, door Mia Sol

"Tussen de wal en het schip"

Een laag zelfbeeld, door Mia Sol

Praktijkles over identiteit 

Functies stapelen en functiewaardering

"First class people hire first class people; second class people hire third class people"

eHealth en gender

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media