floor martens 2009 560

Bedrijfsnaam: Martens Medical Mediation & Coaching
Adres: Volksplein 14
  6214 AL  MAASTRICHT
E-mail:

info@martensmediation.nl

Telefoonnr: 0031 614 22 69 38
Website:

www.martensmediation.nl

Aandachtsgebied: (team)coaching, (maatschaps)conflicten, supervisie, intervisie, trainer communicatie, gespreksleider IFH/IFMS

Na jarenlang als huisarts gewerkt te hebben, heb ik in 2004 de 3-jarige NHG kaderopleiding ' supervisie en coaching'  afgerond. In 2006 gevolgd door een opleiding tot teamcoach, in 2008 tot erkend NMI-mediator (heet nu MfN-registermediator).

De corebusiness van mijn werk is momenteel het begeleiden van huisartsen en medisch specialisten in de steeds veranderende wereld van de gezondheidszorg. Hoe houd je je als arts individueel staande, hoe zorg je voor een goede balans tussen werk en privé, hoe voorkom je een burnout.

Hoe ontwikkel je jezelf binnen een team en hoe help je mee vorm te geven aan een effectief team. Hoe om te gaan met conflicten, hoe om te gaan met minder goed functionerende collega's. Bij dit alles is de leidraad de integratie tussen denken, voelen en handelen en tussen persoon, beroep en maatschappij. Het belangrijkste is de onderstroom binnen de communicatie bespreekbaar te maken. Heel veel conflicten en communicatieproblemen spelen zich af in de onderstroom. Als die bespreekbaar is en op tafel ligt, zijn de problemen in de bovenstroom bijna altijd zo opgelost.

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media