Marie-Louise Jansen

Bedrijfsnaam: Bureau M.L. Jansen
Adres: Watertuin 1
  3648 GA  WILNIS
E-mail: ml.jansen@sx4all.nl
Telefoonnr: 06 - 51880442
Website: www.coachesvoormedici.nl 
Aandachtsgebied: Coaching, intervisie begeleiding, teamcoaching, supervisie, gespreksleider IFH

Huisarts en coach/teamcoach/supervisor (registratie NHG, LVSC) docent bij het NHG op de afdeling Scholing en bij de Kaderopleiding Supervisie en Coaching.

Sinds 1984 ben ik huisarts. Van 2001-2004 deed ik de opleiding tot Coach/Supervisor bij het NHG. In 2005 de vervolgopleiding tot NHG-Teamcoach. Sindsdien coach ik individuele huisartsen en specialisten. Daarnaast begeleid ik intervisie/supervisie van groepen huisartsen ( in opleiding) en medisch specialisten (in opleiding). Ik coach teams in de gezondheidszorg en geef cursussen op het gebied van communicatie en attitude.

Visie: Ik vind het belangrijk om te zorgen voor een veilige en prettige sfeer, waarin mensen zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen, er respect en begrip is voor de vragen en ervaringen. Zodoende ontstaat er een goede voedingsbodem voor ontwikkeling en groei. Ik voel me betrokken bij medisch professionals omdat ik weet hoeveel eisen het werk aan hen stelt, alsmede de grote verantwoordelijkheid voor patiënt, familie en collega’s. Dit geldt ook voor artsen in opleiding, die werk, opleiding en privéleven in balans proberen te brengen en te houden. Daarnaast voel ik me thuis is het begeleiden/coachen van opleiders. Bij coaching word je je bewust van de achtergronden van je handelen. Het gaat niet alleen om wat je doet, maar vooral ook over wat je denkt, voelt en wilt. De bewustwording hiervan heeft direct invloed op de werkbeleving. Als dit "denken-voelen-willen" in balans is, leidt dat tot handelen vanuit een innerlijke motivatie en dat geeft je als professional plezier in je werk en nieuwe inspiratie!

 

 

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media