Reina Bakker

Bedrijfsnaam: Arts & Coach
Adres: Rembrandtlaan 78
2271 GK  VOORBURG
E-mail: bakker-r@xs4all.nl
Telefoonnr: 06-51 82 72 22
Aandachtsgebied:

Ik richt me vooral op het begeleiden van mensen met gezondheidgerelateerde problemen (zoals stress, angst, uitbehandelde ziekten, SOLK, allergieën, migraine en ongezonde gewoontes) en op het weer ontwikkelen van eigen regie.

Toen ik fysiek niet meer kon hollen naar EH, OK of verloskamers, ben ik gestopt met mijn werk als gynaecoloog. De vrijgekomen tijd heb ik gebruikt voor een coachingsopleiding aan het Instituut voor Eclectische Psychologie in Nijmegen. Ben master NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) met aanvullende HCT-opleiding gericht op gezondheidsgerelateerde problemen, denk aan SOLK, uitbehandelde aandoeningen, allergieën, PTSS migraine en verslavingen.

Als voormalig medisch specialist in een maatschap in een topklinisch ziekenhuis heb ik ervaring en inzicht in de problemen waar coassistenten, AIOS, jonge klaren en collega’s last van kunnen hebben, zoals werkdruk, kritiek en prestatiedrang. Die kennis en ervaring zet ik in als vrijgevestigd coach, met tijd.

Mijn overtuiging is dat ieder mens een schatkamer vol mogelijkheden heeft om in te zetten bij problemen met gezondheid, werk en relaties. Ik begeleid bij het vinden van die mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

 

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media