VBGA – Vereniging van Buitenlandse Gediplomeerde Artsen

Julissa Cruz Gomez
Ik ben Julissa Cruz Gómez, basisarts. Ik kom uit de Dominicaanse republiek. Bijna 2 jaar geleden heb ik samen met andere collega’s de Vereniging voor Buitenlands Gediplomeerde Artsen (VBGA) opgericht. Wat mij heeft gemotiveerd om de vereniging op te richten was al het verdriet, eenzaamheid en frustraties die zowel ik als mijn collega’s hebben meegemaakt rondom alle bureaucratie van de assessment procedure. Daarnaast bestaat er in Nederland geen organisatie die voor een structurele voorbereiding zorgt voor de assessment procedure voor artsen met een diploma van buiten de EU.

Mijn droom was alle buitenlandse gediplomeerde artsen in een groep te organiseren. Na enkele pogingen ben ik gelukkig in contact gekomen met een enthousiaste en vastberaden groep van buitenlands gediplomeerde artsen die ook iets wilden betekenen voor onze gilde. Zo is de VBGA begin 2014 geboren. Op dit moment ondersteunen we onze collega’s door middel van dynamische workshops, een Facebook pagina en een website. Onze vereniging is recent officieel geworden en in 2016 hopen we de huisartsen stage van de KNMG over te nemen, onze commissies uit te breiden en het lidmaatschap voor leden en subsidie gerelateerde aanvragen te regelen. Door advies geven, netwerken en motiveren, helpen we onze collega’s om een reële kans te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt!

Website VBGA

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media